Anatomia i fizjologia męskich narządów płciowych cz. II

Spośród części nie wchodzących w zakres narządów płciowych przedstawiono na rysunku w przekroju: spojenie łonowe (symphysis) oraz pęcherz moczowy. Pęcherz moczowy (nr 3), poprzez szyjkę pęcherza (nr 7). która – podobnie jak w pęcherzu kobiety – otoczona jest silnym mięśniem – zwieraczem, przechodzi w cewkę moczową (urethra, nr 11). Jama pęcherzowa (nr 4). jako jodyna wcłiodząca w zakres naszych rozważań jama wraz z jej kanałem wyprowadzającym, jest zakropkowana. Od razu można, spostrzec, że cewka moczowa, która jest znacznie dłuższa niż u kobiety, służy jako kanał, przez który wydostaje się na zewnątrz zarówno mocz, jak i nasienie.

Penis , którego przednia, widoczna część (długości 9- 10 cm| wystaje lub lepiej powiedziawszy – zwisa, ma tylną część ukrytą pod skórą krocza i nasadą moszny, jest ona niewidoczna, lecz palcem łatwo wyczuwalna. Zwrócona ku górze strona tylnej części trzonu prącia leży poniżej spojenia łonowego i luku łonowego: jest ona silnie przytwierdzona do kości miednicy, co pozwala na utrzymanie stałego położenia narządu.

Pems zbudowany jest prawie wyłącznie z tkanki jamistej, tzn. składającej się z gąbczastych tworów złożonych z naczyń krwionośnych, które przy silnym dopływie krwi rozciągają się i pęcznieją. Twory !e nazywamy ciałami jamistymi (corpora cavernosa). Są one na tabl. V zakratkowarie oraz zaznaczone liniami poziomymi (nr 16 i nr 20).

Członek męski składa się z jednego ciała jamistego cewki moczowej oraz dwóch ciał jamistych prącia. Te ostatnie wprawdzie są parzyste, lecz są tak silnie ze sobą związane, , że można je rozpatrywać jako jedną całość. Tworzą one większą część zwisającego członka, zwłaszcza jego część grzbietową (w pozycji zwisającej jest to część przednia). Na labl. V przekrój dal jamistych prącia jest zakratkowany (nr 20). Tylna ich część jest przymocowana do luku łonowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>