Analiza całowania

Przy tych pocałunkach również można osiągnąć różne natężenie bodźców poprzez stopniowanie ich oraz zmianę jakości i intensywności. Odcienie ich mogą się wahać od pocałunków lekko muskających lub łechcących do silnie ssących lub kąsających.

W przeciwieństwie do pocałunków „usta – usta”, przy których „dawanie” i „branie” stanowi jedność, a dotyk czynny miesza się z biernym – przy pocałunkach ciaia obydwa te rodzaje odczuć są całkowicie rozdzielone. Zupełnie inne wra- żenią odbiera się przy całowaniu ukochanego ciała niż wtedy, gdy całują nas ukochane usta. Obydwa te rodzaje wrażeń mają jednak charakter wyraźnie erotyczny i mogą się sumować, gdy obydwoje partnerzy biorą czynry udział w tego rodzaju grze miłosnej.

Jeśli chodzi o analizę całowania to jasne jest. że osobnik całowany odbiera podniety jedynie poprzez zmvsł dotyku, podczas gdy u aktywnie całującego bodźce czuciowe pochodzące z ust i koniuszka języka zostają wzmocnione przez wrażenia węchowe. ,

Przy tego rodzaju całowaniu obwąchiwanie gra rolę jeszcze ważniejszą niż przy pocałunku miłosnym ,,usla-usta”. Przy tyni ostatnim nie ma obwąchiwania we właściwym tego słowa znaczeniu, natomiast tworzy ono istotny składnik pocałunku ciała i to nie tylko dla aktywnego partnera, ale również dla biernego. Szczególne wrażenia dotykowe, których doznaje skóra obwąchiwanego, odczuwane są w każdym przypadku – mimo że nie zawsze świadomie – jako silne bodźce. Wiele łudzi, a zwłaszcza kobiet, uświadamia sobie te bodźce z pełną wyrazistością i rozkoszuje się nimi. Najważniejszym czynnikiem wywołującym je jest nieregularnie przerywany prąd powietrza tworzący swojego rodzaju masaż pneumatyczny o zmiennej ciepłocie: wdech powoduje powstanie prądu chłodnego, a wydech – ciepłego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>