Daily Archives 09/25/2017

Wzajemne podniety i zahamowania w małżeństwie

Jak już powyżej wspomniałem, może to czasem powodować duże przykrości. Człowiek rozsądny i przewidujący może jednak z tego wyciągnąć korzyść dla siebie lub dla ukochanego partnera, a to przez oddziaływanie w kierunku dodatnim lub ujemnym na swój popęd do zbliżenia, bądź też przez przyspieszanie lub opóźnianie przebiegu reakcji seksualnych.

więcej