Daily Archives 09/22/2017

Zagadnienie potomstwa

Największym niebezpieczeństwem małżeństwa jest nuaa i związane z nią stawanie się dla siebie obcymi. Jakie interesy mogą łączyć małżonków silniej niż miłość i troska o wspólne spłodzenie dzieci? W normalnym małżeństwie dzieci stanowią najsilniejszą wiąż, Małżeństwa, które nie uznają tej prastarej prawdy, często bądą tego żałować.

więcej