Daily Archives 09/09/2017

Zmysłowość w małżeństwie

Ten prawdziwy sens – jak uprzednio stale podkreślałem – leży w’ miłości, lub lepiej i ściślej mówiąc, w zjednoczeniu psychicznych i cielesnych komponentów miłości seksualnej. Kto w udoskonalaniu techniki stosunków płciowych widzi własny tylko cel, ten grubo się m y 1 i: na pewno przeżyje on takie same rozczarowania, jak i bez tych udoskonaleń, gdyż spółkowanie nie jest celem samym w sobie, lecz jest nieodzownym środkiem wiodącym do celu.

więcej