Daily Archives 09/06/2017

Zolądż członka

Ponieważ przy omawianiu worka napletkowego łechtaczki wspomniałem obszernie o wydzielinach gruczołów łojowych i konieczności dokładnego usuwania łoju, nie potrzebujemy tego powiatzuc. Wprawazie wyuz.ieiann: i yroiuauzeme ioju w rowku zażolędnym (poza brzegiem zołędzi) członka zwykle nie jest iak silne, jak u niektórych kobiet, oraz wytwarzanie zapachów jest słabsze niż u kobiet lub u samców różnych zwierząt w okresie rui – jednakże wymogi stawiane pod Lym względem kobietom mają tą samą wartość w odniesieniu do mężczyzn. Dlatego muszę podkreślić, chociażby ze względu na zapobieganie zapaleniom, konieczność regularnego mycia worka napletkowego, zwłaszcza zaś rowka zażoięd- rtiejo,

więcej