Daily Archives 08/18/2017

Niedostateczna pobudliwość przy spółkowaniu

Środek zwilżający powinien być czysty (patrz strona 160), podobnie jak narządy płciowe obojga małżonków. Czystość wymagana jest nie tylko ze względów estetycznych, lecz i dlatego, że obecność brudu w miejscu, które może krwawić, stwarza niebezpieczeństwo powstania zakażenia.

więcej