Daily Archives 08/16/2017

Nie można ustalić jednolitego wpływu ciąży na libido kobiety

Argumenty przemawiające „za” spółkowaniem w czasie ciąży mają naturę wyłącznie psychiczną. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, czy kobieta pragnie utrzymywania stosunków płciowych w czasie ciąży. Zaraz jednak napotykamy trudność związaną z tym, że nie można dokonać uogólnienia, czy u kobiety w okresie ciąży' dochodzi (czy też nie dochodzi) do zmian w zakresie siły potrzeb seksualnych. Większość autorów wypowiadających się w tej sprawie stwierdziło, że libido w czasie ciąży ulega dość znacznemu obniżeniu, przy .czym zwykle nie zapominali oni dokonać analogii z zachowaniem się samicy w świacie zwierzęcym. W przeciwieństwie do nich, inna (mniejsza) grupa autorów jest zdania, że w okresie ciąży, w następstwie podrażnienia narządów płciowych, nierzadko dochodzi do nasilenia się potrzeb seksualnych kobiety.

więcej