Daily Archives 08/09/2017

Menstruacja

Normalny czas trwania krwawienia miesiączkowego wynosi 3-5 dni. Istnieją jednak na przestrzeni czasu znaczne wahania fizjologiczne, nie tylko u różnych, ale i u lej samej kobiety. Niekiedy czas trwania i ilość wydalin zalezą częściowo od zachowania się miesiączkującej kobiety. Wie’e kobiet, także lekarek, stwierdza, że krwawienie jest mniej obfite przy wysiłkach związanych z pracą zawodową, a nawet po upra- wianiu sportu – mz przy stanie spoczynku. Ogoime można powiedzieć, że miesiączkę trwającą 1-2 dni ocenia się jako zbyt krótką, a trwającą 7-3 dni lub dłużej – jako zbyt długą i obfitą. W każdym razie należy podkreślić, że kobieta stwierdzająca u siebie zmiany w zwykłym czasie trwania i nasilenia miesiączki powinna szukać porady lekarskiej.

więcej