Daily Archives 07/17/2017

Falisty cykl procesów życiowych kobiety

W okresie przedklimakterycznym (poprzedzającym okres przejściowy) zwykle zwiększają się potrzeby seksualne oraz rozkosz przeżywana w czasie aktu seksualnego. Często bywa tak i w okresie przejściowym, a w rzadszych przypadkach wzmożenie potrzeb i odczuć seksualnych utrzymuje się dluqo po zakończeniu tego okresu. Najczęściej jednak wzmożenie to jest przejściowe i powraca do poprzedniej normy. Pielęgnacja odczuć seksualnych diugo jeszcze je utrzymuje: podobnie jak narządy płciowe regularnie wykonujące swe czynności płciowe pozostają zdolne do nich, nawet wtedy gdy dochodzi do zmian związanych z podeszłym wiekiem (zanik faid pochwowych, zwiotczenie warg sromowych dużych). Jeśli mdnak brak jest bodźców seksualnych, wówczas odczucia seksualne w okresie menopauzy stają się siabsze i szybko zanikają, Narządy ptciow:e ulegają wtedy zanikowi (atiophia). Powtórzmy krótko ito. co powiedzieliśmy w powyższym rozdziale o współzależności zjawisk:

więcej