Daily Archives 07/08/2017

Dni niepłodne

Metoda ta, opierająca się na „rytmie” lub „dniach niepłodnych”, nie wymaga żadnych środków mechanicznych, chemicznych ani farmakologicznych. Miliony ludzi, które stosują tę metodę z własnego wyboru lub z przekonań religijnych, znają ją jako „jedyną metodę,, naturalną” – określenie, które wywołało bardzo wiele dyskusji i sporów.

więcej

Dbanie o małżeństwo

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie higieny psychicznej jest zapobieganie temu tragicznemu, nieuchronnemu’losowi – tym tragiczniejszemu, że uderza jak grom z jasnego nieba w łudzi przepetnionych jeszcze wobec siebie jak najpiękniejszymi zamiarami. Higiena psychiczna powinna troszczyć się o to, aby uniknąć przesytu (poprzez pełną taktu wstrzemięźliwość w odpowiednim momencie, a przez to przeszkodzenie w zaspokajaniu bez reszty wszystkich pragnień). Pod tym właśnie względem godne uwagi jest ostrzeżenie i rada Balzaka, że: „mąż, który nie pozostawia swojej żonie nic do życzenia, jest zgubiony”. Jak bardzo zaś okazyjna wstrzemięźliwość kobiety może spotęgować jej atrakcyjność dla męża może świadczyć cytat z „Cymbeline” Szekspira, w którym poeta ustami męża Imogeny przemawia:

więcej