Daily Archives 07/07/2017

Czynniki wywierające wpływ na strefę seksualną

Spośród czynników7 wywierających wpływ na sferę seksualną, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, należy wymienić następujące. Chodzi tu głównie o mniej lub bardziej rytmiczne wstrząsy, które przez dłuższy czas udzielają się ciaiu w pozycji siedzącej. Podczas konnej jazdy, częściej w czasie jazdy w pociągu, rzadziej w samochodzie lub na rowerze może pojawić się u mężczyzny erekcja. Można by z tego wnioskować, że właśnie krótkie i twarde wsLrząsy wywołują to pobudzenie, natomiast bardziej elastyczne, dłuższe i silniejsze wykazują pod tym względem słabe działanie. Należy przy tym podkreślić, że przyczyną erekcji w tych przypadkach nie są wyobrażenia erotyczne. Bowiem może ona powstawać wtedy, gdy psychika zaabsorbowana jest zupełnie czym innym: erekcja taka zostaje uświadomiona dopiero wtedy, gdy już istnieje. Wtedy może ona jednak pobudzić wyobraźnię erotyczną. Ta zaś z kolei może wieść do działań seksualnych, gdy tylko zdarzy się okazja. W ten sposób można wyjaśnić względnie dużą częstotliwość stosunków płciowych podczas lub bezpośrednio po podróży np. pociągiem u par, które i bez tego mają wystarczającą ilość okazji do zespolenia seksualnego.

więcej

Czasu trwania finału stosunku seksualnego

Dlatego jednak niewiele więcej można o nim powiedzieć. Technika finału należy do dziedziny czysto psychologicznej. Gdyby pokusić się o opisanie, należałoby przedstawić całą psychologię miłości – ra/em z jej na !subtelniejszymi dążeniami, najsłabszymi prądami, nurtami oraz przeciwnymi prądami. Ograniczę się tylko do jednej rady: pielęgnujcie tę część waszych stosunków płciowych z największą troskliwością i oddaniem! Jednakże strzeżcie się przesady! W żadnym stadium nadmiar nie jest tok szkodliwy, jak tutaj, gdzie wszystko jest tak subtelnie rioniowane i delikatnie tonowane. że może być zaledwie tylko zaznaczone.

więcej