Daily Archives 06/25/2017

Maxima potrzeb seksualnych

Wspomniane tu, wzmożone libido, następujące w 12-13 dniu po początku menstruacji, dalekie jest od tego, aby być staiym. Nie jest ono nawet częste. Jeśli na ogói mogę się zgodzić z Marią Stopes – oczywiście z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym częstości tego zjawiska – że niektóre kobiety odczuwają nasilenie popędu do zbliżenia w dniach poprzedzających menstruację, muszę wyrazić sprzeciw, gdy chodzi o nasilenie tego popędu w okresie międzymiesiączkowym, bowiem od zapytywanych kobiet częściej otrzymywałem odpowiedzi, że w okresie tym libido raczej zmniejszało się , niż zwiększało.

więcej

Aphrodisiaca

Inne lekarstwa, podnoszące ogólny stan zdrowia, wywierają wskutek tego również wzmacniający wpływ na czynności seksualne. Między tymi lekarstwami znajdują się także takie, jak np. związki fosforu, które wywierają stosunkowo silny korzystny wpływ na potrzeby seksualne.

więcej

Jak kształtuje się jego higiena?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wpierw wyjaśnić, co to jest w-ydolność seksualna małżonków, oraz uzmysłowić sobie, w jaki sposób i w jakim stopniu wpływają na tą wydolność – i w ogóle na współżycie seksualne – różnorodne zewnętrzne i wewnętrzne warunki życiowe. Z czynników tycn sama już wyłoni się racjonalna, zdrowa regulacja zachowania seksualnego.

więcej

Analiza całowania

Przy tych pocałunkach również można osiągnąć różne natężenie bodźców poprzez stopniowanie ich oraz zmianę jakości i intensywności. Odcienie ich mogą się wahać od pocałunków lekko muskających lub łechcących do silnie ssących lub kąsających.

więcej