Daily Archives 06/24/2017

Czynny zmysł dotyku

Czynny zmysł dolyku wyzwala wyraźne, między innymi również i bardzo silne stany podniecenia seksualnego, gdy dotykanie ciała człowieka odbywa się w zamiarach erotycznych, lub co najmniej w podświadomym do tego nastawieniu. Przy odpowiednim nastawieniu, najlżejsze, nawet przypadkowe dotknięcie może spowodować dreszcz rozkoszy miiosnej.

więcej

Popudzanie potencji różnymi środkami cz. II

Jeśli chcielibyśmy się ograniczyć tylko do pobudzeń miejscowych, można stosować dla obojga płci nasiadówki kwaso- węglowe, które łączą zaletę prostoty z koncentracją działania pobudzającego na dolną część tułowia. W lekkich postaciach obniżenia pobudliwości miejscowej mogą one stanowić dobry środek pomocniczy do przygotowania się do mającego się odbyć stosunku plciov,’ego. Lekarz, który w tym celu będzie je zaleca!, zawsze zaznaczy, że zabieg mający wyraźnie cechy szLucznego przygotowania się do zaplanowanego stosunku oznacza błąd estetyczny – zwłaszcza dla kobiety. Może nawet wpływać hamująco na jej odczucia. Aby uniknąć takiej sytuacji, nasiadówki przez jakiś czas stosować trzeba regularnie, w każdy wieczór, bezpośrednio przed układaniem się do łóżka. Jeśli potem dojdzie do stosunku płciowego, będzie on miał charakter spontaniczny, niezbędny dla możliwie dobrego I pięknego jego przebiegu.

więcej

Po stosunku seksualnym

Mężczyzna, który poddaje się nawykowi zaspokojenia potrzeby snu po zakończonym spólkowaniu (a istnieją takz.e kochający mężczyźni, którzy czynią to z niewiedzy lub bezmyślności). który odwraca się t chrapie, podczas gdy u jego małżonki podniecenie seksualne dopiero zaczyna opadać – nie tylko, że sam siebie pozbawia najpiękniejszych odczuć, iecz burzy również złudzenia żony. Dowodzi on w ten sposóbże nie ma pojęcia o istocie kobiety, o pięknie jej miłości, o uczuciach, które w niej rozbudził, o jej pragnieniu pieszczot, które znacznie przedłuża czas trwania osiągniętego orgazmu. W finale przejawia się kultura miłosna mężczyzny.

więcej

Pachnidła a odczucia seksualne

Podsumowując to co powiedziano, widzimy, że zmysł węchu nawet u ludów cywilizowanych ma ścisły związek z odczuciami seksualnymi. Ogólnie mówiąc, zarówno zapachy seksualne, jak i silne osobnicze wywierają u osób na pewnym poziomie intelektualnym raczej negatywny wpływ przy pierwszych próbach zbliżenia, a więc wytwarzają łub wzmacniają antypatię seksualną. Jeśli jednak przekroczony zostanie pewien próg tego zbliżenia, mogą działać podniecająco lub też wydatnie wzmagać istniejące już podniecenie seksualne. Jednakże anomalie zapachów, zwłaszcza zdradzające nie- domycie, mogą działać hamująco nawet na daleko zaawansowane podniecenie seksualne.

więcej

Objawy wypadowe

Szczególnie silnie przejawiają się zaburzenia klimakterycz- ne, tzw. objawy wypadowe, gdy czynność jajników (oraz miesiączka) ustanie nagle. Jeśli zaś klimakterium przebiega tak. że miesiączka staje się coraz słabsza i okresy międzymiesiącz kowe stają się coraz dłuższe (co oznacza powolne ustawanie czynności jajników), wówczas objawy wypadowe, zwłaszcza te ze strony psychiki, są słabsze i łatwiejsze do zniesienia. Kobiety, które w okresie klimakierium wykazują równowagę psychiczną, spokój i pogodny nastrój, to te, u których czynność jajników ustępowała powoli.

więcej

Każdy narząd ulega pewnego stopnia zanikowi

W myśl tego, co dzisiaj v iemy. wydaje mi, się, że dla zdrowego mężczyzny pięćdziesicciolatka lub sześćdziesięciolatka najlepsze byłoby zapobieganie – według możliwości – starzeniu się jego gruczołów płciowych. Polega ono (przyjmuję przy tym, że strzegł je zawsze przed chorobą i zakażeniem!) na wykonywaniu regularnych czynności seksualnych, niezbyt wyczerpujących jak na ten wiek. ale i niezbyt rzadkich.

więcej

Krzywa ciążowa

Jestem w stanie przedstawić krzywą temperatury zdrowej, młodej, miesiączkującej co 28 dni kobiety, która w trakcie regularnego sporządzania krzywych mierzyła nadal temperaturę aż do wystąpienia bólów porodowych. Przed ciążą, jak również w późniejszym czasie krzywe wykazywały regularne fa- listę przebiegi. Po „wystąpieniu ciąży nie tynko nie pojawiia się miesiączka, lecz nie doszio również do spadku poziomu krzywej. Temperatura utrzymywała się na tym samym, średnim poziomie aż do końca czwartego miesiąca ciąży (miesiąc ciążowy Jiczy 28 dni, tak jak cykl menstruacyjny): w piątym i szóstym miesiącu zaczęta się powoli i równomiernie obniżać, a od siódmego miesiąca obniżała się szybko. Na początku ósmego miesiąca pojawi) się nowy poziom temperatury odpowiadający średniemu w czasie cyklu menstruacyjnego (a zatem poza okresem ciąży) i utrzymywał się stale przez 12-14 tygodni, aż do rozpoczęcia się bólów porodowych.

więcej