Monthly Archives Wrzesień 2015

Oznaka zwolnionej przemiany materii

Ponieważ wiemy, jak wielki wpływ wywiera czynność jajników na ogólny stan kobiety, jej przemianę materii i psychikę, nie dziwi nas, że ustanie tej czynności daje się we znaki we wszystkich tych dziedzinach. Falistość procesów życiowych ustaje: odtąd procesy te utrzymują się na mniej więcej jednakowym poziomie, znajdującym się poniżej przeciętnej wartości poziomów uprzednich.

więcej

Uczucie niechęci i znużenia

Uprzednio mówiliśmy juz o objawach psychicznych przt-d- i w czasie miesiączki. Uczucie niechęci i znużenia spotykane jest bardzo często, podobnie jak bóle głowy i migrena u po riatnych na nie kobiet. Często jest wzmożone wydzielanie śliny: występują naparły głodu lub brak apetytu, oraz zaburzenia żołądkowe: dość często spotykana jest skłonność do wymiotów, przykry zapach z us', wzmożone wytwarzanie gazów jelitowych, skłonność do częstych wypróżnień i biegunek, które pod koniec miesiączki ustępują miejsca zapar.ctu. Pojawiają się zaburzenia w układzie krążenia: nieregularne lętno, bicie serca, wzmożone poty, nabrzmiewanie żylak iw, zimne stopy, obrzmiewanie stawów oraz przekrwienie błony śluzowej nosa. Tarczyca ulega widocznemu obrzmieniu, podobnie jak struny głosowe. Zmniejsza się zdolność zamykania szpary głosowej wskutek obrzmienia tylnej ściany krtani bo- ghtej w gruczoły i naczynia krwionośne. U kobiet, które dużo mówią, np. u nauczycielek, dochodzi uh by do -zybkiego znużenia zwieracza strun głosowych, tak że ge s u ega zmianie i co najłatwiej dostrzegalne jest przy śpiewaniu): stąd skłonność do zmniejszania ku gór/e skali ton we, Pojawiaią się lekkie stany zapalne (spojówek) oraz zahi.r/ena czynnościowe narządu wzroku: mroczki, wyraźne onr4iai' zenie pola widzenia oraz rozpoznawania kolorów. Nierzadko pojawiają się również zaburzenia studiu.

więcej

Normalne spółkowanie i zmęczenie

Czy można się dziwić, że proces, który wymaga tak intensywnego zaangażowania psychiki i ciata, stanowi wysiłek, którego naturalnym następstwem jest pewne zmęczenie? Z pewnością nie! Jeśli jednak pragniemy właściwie zrozumieć i ocenić to zmęczenie – co konieczne jest ze względu na jego praktyczne następstwa – musimy bliżej rozważyć zagadnienie.

więcej

Współżycie seksualne jest podstawą małżeństwa

Z3 dopuścić do pojawienia sit: nudy-i przyzwyczajenia przez stwarzanie coraz to nowych podniet wzmagających zainteresowania partnerów. Jeśli nawet siyszai co nieco na ten temat, uważa to za wyuzdanie, nie rozumiejąc, że wszystko, co jest fizjologiczne, powinno być uważane za moralnie dozwolone.

więcej

Ułożenie tylne boczne przy spółkowaniu

Dla praktyki małżeńskiej położenie t.ylne boczne jest o wiele ważniejsze niż położenie brzuszne: ważniejsze nawet niż boczne ułożenie w pozycji pierwszej. W czasie długoletniego trwania małżeństwa pojawiają się krótsze iub dłuższe okresy, w których jedno z małżonków musi być oszczędzane (ogólnie iub w odniesieniu do stosunków płciowych).

więcej

Wewnętrzne narządy plciozoe

Omówienie wewnętrznych narządów płciowych kobiety rozpoczniemy od rozpatrywania tabl. II, Przedstawia ona dolną część schematycznego przekroju strzałkowego dokonanego w linii środkowej ciała, Izn. przekrój idący od przodu do tylu z tym, że przebiega on przez środek i wzdłuż kręgosłupa. Tego rodzaju przekrój strzałkowy przebiega od dołu przez szparę sromową, między dwoma dużymi (nr 34, zakropkowane) oraz dwoma małymi (nr 33, ukośnie zakreskowane) wargami sromowymi. Ku tyfowi przebiega on przez rowek, który oddziela od siebie pośladki (tir 28, zakreskowane liniami pionowymi), ujście cewki moczowej (os/mm tirethruo, 30, kreski przerywane), wejście do pochwy (introitus vaginae, 31, kreski przerywane) błonę dziewiczy !hymen, nr 32, kolor czarny), w końcu odbyt (mins, nr 29) oraz miednice kostną, którą dzieli od przodu poprzez spojenie łonowe (22), a od tylu przez kość krzyżową (nr 12) i kość orjonową (nr 24). Od (jory uwidoczniony jest kręgosłup (7). Te kostne (a częściowo chrząstkowe) części są zakropkowane. Przekrój podłużny kanału (nr 6, kreski przerywane) przebiegającego w kręgosłupie i kości krzyżowej oznacza kanał kręgowy, którego część w kości krzyż.o- wej nazywa się kanałem krzyżowym. Nie potrzebujemy zresztą więcej się nim zajmować.

więcej

Przebieg podniecenia

Wszystkie kobiety są zgodne co do’tego, że podniecenie seksualne ustępuje u nich stopniowo i względnie wolniej w porównaniu z odczuciami mężczyzn. Ponadto należy dodać, że objawy obiektywne, takie jak np. obrzmienie ciał jamistych, ustępują szybciej niż subiektywne podniecenie, tak że narządy osiągają już pełny stan spoczynku, podczas gdy odczucia jeszcze nadal istnieją i stopniowo ustępują.

więcej

Zapachach powodujących wstręt seksualny

Istnieją również osoby, które mają wyjątkowo silnie rozwinięty zmysi węchu. Uczeni zaliczają je do tzw. kategorii „typu oifaktorycznego”. Przez tę cechę bliższe są człowiekowi pierwotnemu i jego przodkom, u których zmysł węchu miał w odniesieniu do seksualizmu o wiele większe znaczenie niż zmysł' wzroku.

więcej

Jama macicy – dalszy opis

Jama macicy wyścielona jest błoną śluzową obficie zaopatrzoną w gruczoły. Błona ta odgrywa ważną rolę w zagnieżdżaniu się i odżywianiu jaja. Rolę tę może spełniać dzięki możliwości odpowiedniej zmiany swej budowy.

więcej

Stosunek seksualny

Słabo rozwinięta łechtaczka może jednak – podobnie jak cały aparat seksualny, a nawet w większym stopniu – wzrastać w miarę- upływu czasu oraz uprawiania częstego spóiko- wania, tak że i pod tymi względom zaznacza się wpływ wyćwiczenia i doświ-adczenia kobieLy.

więcej

Czego wymaga spółkowanie?

Bowiem rozkosz seksualna (a nawet akt seksualny) zależy w dużym stopniu od czynności psychicznych i jest im podporządkowana. GoLowość psychiczna jest niezbędnym warunkiem doskonałego spółkowania. U mężczyzny nie doszłoby bez niej w ogóle do erekcji. Kobieta może znosić spółkowanie mimo własnej niechęci, lecz aktywne w nim uczestniczenie jest w tych okolicznościach niemożliwe.

więcej

Długość życia plemników w narządach płciowych kobiety

Ruchy plemników w cieczy nasiennej i normalnych wydzielinach żeńskich narządów płciowych są samoistne. Nie wiadomo, czy znajdując się w narządach płciowych kobiety wykonują ruchy bezustannie, czy też okresowo odpoczywają. Ni° wiadomo też, czy celem uzupełnienia utraconej przy ruchach energii potrafią one wchłaniać pewne substancje z cieczy nasiennej lub wydzielin żeńskich, w obrębie których się zna}- dują. Możliwość takiego sposobu ich odżywiania, tj. poprzez otoczenie, w którym się znajdują, nie jest łatwa do wykazania. Okresowe przerwy w ruchach, a więc pauzy wypoczynkowe, również są do pomyślenia, gdyż – jak mówiliśmy uprzednio – mają one zdolność do poruszania się, lecz w ruch wprawia je dopiero domieszka określonych substancji. Wiemy, żł u zwierząt, np. u nietoperzy, które spólkują w jesieni, plemniki mogą przez całą zimę przebywać nieruchomo w macicy i dopiero na wiosnę zapłodnić dojrzewające wówczas jajo. Plemniki znajdujące się w spermie przechowywanej w cieplarce (zachowującej temperaturę ciała i zabezpieczającej je przed wyschnięciem) pozostają przy życiu przez S dni i w czasie tym wykonują nieustanne ruchy. Na tej podstawie można przyjąć, że wykonują także nieustanne ruchy w czasie, gdy znajdują się w środowisku żeńskim.

więcej

Wymogi seksualne partnerów

Jeśli kobieta nie jest jeszcze doświadczona, może wyruszyć ze startu jednocześnie z mężem, lecz pozostawać daleko, daleko w tyle i w ogóle nie osiągnąć mety, ponieważ on dociera tam o wiele wcześniej. I nieraz potrzeba bardzo dużo czasu, zanim kobieta może być uważana za doświadczoną.

więcej

Stosunki płciowe w trakcie ciąży

Takie są rezultaty doświadczeń, obserwacji i badań. Wnioski wynikające z tego co powiedzieliśmy o stosunkach płciowych podczas menstruacji, sformułowałbym następująco: pomijając przepisy religijne ludów wschodnich, nie ma podstaw do sprzeciwiania się umiarkowanemu spółkowaniu podczas miesiączki, jeśli oboje małżonkowie są zdrowi i zachowują jak największą czystość. Jednak w dniach obfitego krwawienia należałoby je wykluczyć ze względów estetycznych. W czasie miesiączki należy natomiast zaniechać wszelkiego pobudzania seksualnego kobiety (nawet psychicznego), jeśli cierpi ona na jakiekolwiek zaburzenia, lub wykazuje skłonność do silniejszego krwawienia lub przewrażliwienia. Jeśli zaś podejrzewa się jakąkolwiek' infekcję w narządach płciowych mężczyzny lub kobiety – nawet wtedy, gdy zarazki są tak osłabione, że nie wywołują żadnych dostrzegalnych objawów – nakazuje się w czasie miesiączki pełną wstrzemięźliwość seksualną.

więcej