Daily Archives 09/22/2015

Obustronność gry podniecającej

Tak właśnie przebiega gra podniecająca, wzmocniona przez ' pocałunki oraz różnorodne dotykanie, a nierzadko poprzez obustronną wymianę podniet. Dalej przebiega ona aż do im- missio penis (wprowadzenie członka do pochwy), wraz z którym osiąga swój cel i – rozpoczyna się spółkowanie.

więcej

Pielęgnacja i utrzymywanie w czystości narządów płciowych

Chciałbym jeszcze podać kilka uwag o pielęgnacji narządów płciowych, a zwłaszcza o technice utrzymywania czystości. Uwagi te mogą wydawać sio nieważne, lecz tak nie jest. Zwłaszcza technika utrzymywania czystości często jest nie tylko nie wystarczająca, lecz także i w niewłaściwy sposób stosowana. Stale jednak mówiliśmy o tym, jak wielkie ma ona znaczenie.

więcej

Piyn wydzielany przez ściany pochwy

Mimo że pochwa nie posiada żadnych gruczołów, wydziela się w niej pewna ilość płynu, zawierającego kwas mlekowy. Zawartość tego kwasu podlega regularnym wahaniom, związanym z okresowo powtarzającymi się procesami jajeczko- wania i miesiączki, które zostaną omówione później. Mniej więcej w połowie między dwiema miesiączkartii, w okresie odpowiadającym jajeczkowaniu (wydalenie jaja przez jajnik), zawartość kwasu mlekowego w wydzielinie pochwowej jest najmniejsza. Ma to szczególno znaczenie ze względu na fakt, że plemniki męskie zachowują swoją najlepszą i najdłuższą żywotność właśnie w słabvm roztworze kwasu mlekowego, natomiast silniejszy jego roztwór powoduje szybkie ich obumarcie.

więcej

Zjawiska ogólne przy spóikowamu – ciąg dalszy

W zakresie układu krążenia spotykamy się z rozszerzeniem lub zwężeniem drobnych naczyń krwionośnych w całym ustroju. Bladość twarzy występuje naprzemiennie z jej zaczerwienieniem. Na białkówce oczu widać wyraźne czerwone żyłki. Ciśnienie krwi jest podwyższone. Serce bije szybciej i mocniej. Objawy te nasilają się wraz ze wzrostem podniecenia i napięcia, a osiągają maksimum bezpośrednio przed orgazmem. Utrzymują się na tym poziomie w czasie początku orgazmu i przemijają wraz z ustępowaniem podniecenia (krzywa ich przebiega więc prawie równoległe z normalną krzywą spólkowania). Intensywność zmian krążeniowych nasila się odpowiednia do swoistego oddechu. Gdy krzywa podniecenia zbliża się do szczytu, oddech staje się płytki, szybki i coraz bardziej przerywany.

więcej

Pochwa w czasie ciąży

W czasie ciąży zdolność resorpcyjna zwiększa się wskutek silniejszego przekrwienia i wilgotności ścian pochwy. Z lego samego powodu ściany te są wtedy nabrzmiałe, miękkie, podatne na rozerwanie oraz mogą silnie krwawić nawet przy nieznacznych uszkodzeniach. Podobne zmiany zachodzą również w zewnętrznych narządach płciowych, przy czym wr następstwie nabrzmienia tkanek wargi większe odsuwają się zwykle od siebie, tak że srom staje się mniej lub więcej widoczny.

więcej