Daily Archives 09/21/2015

Pochwa cz. II

W przeciwieństwie do powyższych mięśni, które są zależne od woli (a w każdym razie mogą być orl niej zależne'), a składają się z włókien prążkowanych i dlatego nazywają się mięś- W Polsce potrzebne informacje każda kobieta uzyska w poradni K lub w poradniach Towarzystwa Planowania Rodziny (przyp. red.). niami „poprzecznie prążkowanymi” — przy dalszym omawianiu narządów płciowych kobiety spotykamy jeszcze jedną tkanką mięsną, złożoną z włókien „gładkich” i oznaczoną jako „mimowolną”, ponieważ czynność jej nie podlega woli. Mięśnie te kurczą się pod wpływem najróżnorodniejszych bodźców mechanicznych i chemicznych, pośrednich i bezpośrednich – przewodzonych przez tkankę nerwową. Mogą one podlegać wpływom psychicznym, ale wywierającym nań działanie na drodze okrężnej. Natomiast nie podlegają żadnym regularnym wpływom wyższych czynności nerwowych oraz niemożliwe jest spowodowanie ich skurczu za pomocą woli. Nie oznacza to, że funkcje tych mięśni są mniej ważne. Jeśli ktoś tak właśnie chciałby to rozumieć, to myliłby się bardzo. Bowiem właśnie w zakresie wewnętrznych narządów płciowych kobiety rola ich jest najważniejsza. Ściany całego kanału rodnego, a także pochwy, wyposażone są w gładkie włókna mięśniowe, które zresztą zawierają dużą domieszkę włókien elastycznych.

więcej

Błona dziewicza

Przy niedostatecznej czynności tych gruczołów mogą powstawać trudności przy spółkowaniu, które można usunąć w sztuczny sposób. O wiele rzadziej zdarzają się przypadki, w których trudności polegają właśnie na nadmiernym wydzielaniu śluzu, czemu przeciwdziała zmniejszenie się siły i liczby bodźców podniecających podczas spólkowania. Specjaliści znają nawet dość dużo takich przypadków.

więcej