Daily Archives 09/19/2015

Przedłużanie się stanu podniecenia

Mniej więcej w Len właśnie sposób kształtuje się przebieg stosunku u normalnie pobudliwej kobiety, jeśłi mężczyzna wykazuje pewien rodzaj nadpobudliwości, przejawiającej się w zbyt szybkim wytrysku nasienia (ejaculatio praematural, a wyslępującej dość często u „neurasteników” (specjaliści niech mi wybaczą, że używam jeszcze tego starego pojęcia). Jest to bardzo przykre dla obojga małżonków, którzy – nie ' mogąc wyrównać tego stanu poprzez kompensującą technikę

więcej

Oznaka zwolnionej przemiany materii

Ponieważ wiemy, jak wielki wpływ wywiera czynność jajników na ogólny stan kobiety, jej przemianę materii i psychikę, nie dziwi nas, że ustanie tej czynności daje się we znaki we wszystkich tych dziedzinach. Falistość procesów życiowych ustaje: odtąd procesy te utrzymują się na mniej więcej jednakowym poziomie, znajdującym się poniżej przeciętnej wartości poziomów uprzednich.

więcej