Daily Archives 09/06/2015

Stosunki płciowe w trakcie ciąży

Takie są rezultaty doświadczeń, obserwacji i badań. Wnioski wynikające z tego co powiedzieliśmy o stosunkach płciowych podczas menstruacji, sformułowałbym następująco: pomijając przepisy religijne ludów wschodnich, nie ma podstaw do sprzeciwiania się umiarkowanemu spółkowaniu podczas miesiączki, jeśli oboje małżonkowie są zdrowi i zachowują jak największą czystość. Jednak w dniach obfitego krwawienia należałoby je wykluczyć ze względów estetycznych. W czasie miesiączki należy natomiast zaniechać wszelkiego pobudzania seksualnego kobiety (nawet psychicznego), jeśli cierpi ona na jakiekolwiek zaburzenia, lub wykazuje skłonność do silniejszego krwawienia lub przewrażliwienia. Jeśli zaś podejrzewa się jakąkolwiek' infekcję w narządach płciowych mężczyzny lub kobiety – nawet wtedy, gdy zarazki są tak osłabione, że nie wywołują żadnych dostrzegalnych objawów – nakazuje się w czasie miesiączki pełną wstrzemięźliwość seksualną.

więcej

Zewnętrzne narządy płciowe

Czytelnik, który przeczyta) uważnie powyższe tytuły, zdaje sobie sprawą z tego, że zamiast pełnej rozprawy o fizjologii seksualnej kobiety znajdzie tu wydatne ograniczenie omawianego tematu,

więcej

Anatomia i fizjologia męskich narządów płciowych cz. II

Spośród części nie wchodzących w zakres narządów płciowych przedstawiono na rysunku w przekroju: spojenie łonowe (symphysis) oraz pęcherz moczowy. Pęcherz moczowy (nr 3), poprzez szyjkę pęcherza (nr 7). która – podobnie jak w pęcherzu kobiety – otoczona jest silnym mięśniem – zwieraczem, przechodzi w cewkę moczową (urethra, nr 11). Jama pęcherzowa (nr 4). jako jodyna wcłiodząca w zakres naszych rozważań jama wraz z jej kanałem wyprowadzającym, jest zakropkowana. Od razu można, spostrzec, że cewka moczowa, która jest znacznie dłuższa niż u kobiety, służy jako kanał, przez który wydostaje się na zewnątrz zarówno mocz, jak i nasienie.

więcej

Macica (ulerus)

Zmiany tego rodzaju, występujące zarówno w ciąży, jak i w wieku starczym, mają oczywiście duże znaczenie dla współżycia seksualnego. Macica (ulerus) jest narządem spełniającym o wiele ważniejsze funkcje niż zewnętrzne narządy płciowe i pochwa. Nie potrzebujemy jednak omawiać ich tak szeroko jak poprzednio opisanych narządów. Głównym zadaniem macicy jest przyjęcie z jajowodu zapłodnionego jaja, wszczepienie go w swoją śluzówkę, odżywianie go i ochranianie, a w końcu wydalenie płodu na światło dzienne.. Jest to więc narząd rodny, którego opis należy raczej do podręczników położnictwa, a nie mieści się w ramach niniejszej książki.

więcej