Daily Archives 09/05/2015

Kokieteria

Na szczególną uwagę zasługują dwa motywy preludium- kokieteria i flirt. Tłumacząc pierwszy, francuski wyraz jako chęć podobania się, z pewnością nie oddaję tego, co o nim sądzę. Nie można też wiązać z pojęciem kokieterii czegoś godnego nagany, mimo że i w języku francuskim może on mieć to znaczenie.- W preludium małżeńskim ,,kokieteria” oznacza naprzemienne oddziaływanie przyciągające i odpychające, które w efekcie powoduje sumowanie się podniet i staje się jednym z najsilniejszych psychicznych środków wabiących.

więcej

Stosunki płciowe w szczególnych warunkach fizycznych cz. II

Celowo użyłem wyrażenia: popycha to męża w ramiona ukochanej żony, gdyż należy podkreślić obydwa ostatnie słowa. Żona musi być kochana przez męża, aby być dla niego pociągającą w tym stanie, oraz musi być jego żoną, ln. musi tworzyć z nim trwałą wspólnotę seksualną, włącznie z istnieniem pewnych nawyków oraz obustronnego dostosowania się. W przeciwnym razie przeważają hamulce, które Stanowią przeciwieństwo podniet związanych z okresem miesiączki. Hamulce te nie są słabe i istnieją zarówno u mężczyzny, jak i kobiety. Niezależnie od względów dotyczących samopoczucia kobiety, podłożem ich są odczucia natury estetycznej, poczucie wstydu oraz mimowolnie nasuwające się myśli o nieczystości . Wszystkie te hamulce są jeszcze wydatnie wzmocnione przez odpowiednie zwyczaje, jakie pod tym względem przejęliśmy z przepisów starych, poligamicznych ludów. Wzmocnienie to przestaje wywierać swój wpływ dla tego. kto zastanowi się nad jego (wzmocnienia) pochodzeniem:

więcej