Daily Archives 09/01/2015

Nasienie mężczyzny

Polucje (zmazy nocne) są mimowolnymi wytryskami nasienia, występującymi zwłaszcza u młodych mężczyzn żyjących we wstrzemięźliwości płciowej – na skutek nagromadzenia się nasienia. Pojawiają się one co 2-3 tygodnie, lub nawet w każdym Lygodniu: w późniejszym wieku pojawiają się rzadziej. Występują zwykle podczas snu, któremu z reguły towarzyszą erotyczne marzenia senne. Ejakulacja wywołuje onromną rozkosz i uczucie zaspokojenia. Związek między zachodzącymi procesami w narządach płciowych oraz zjawiskami psychicznymi może w tych przypadkach polegać na tym, że napięcie baniek nasieniowodów (i pęcherzyków nasiennych?) wywołuje odruch erekcji i ejakuiacji, któreąo przebieg prowadzi do wystąpienia erotycznych marzeń sennych. Bvć może. iż kolejność jest inna. tj. napięcie w bańkach po- wodtnc pojawienie się erotycznych marzeń sennych, które z kolei wywołują ejakulację.

więcej

Miesiączka

Jest zrozumiale, ze i mąż miesiączkującej i lekarz, do którego zwraca się ona po porado, muszą rozumieć te nastroje, co wymaga dużego taktu i somoopanowania, a u męża dodatkowo – miłości.

więcej

Niezaspokajający przebieg spółkowania

Omówiłem obszernie stosunek przerywany (coitus interru- pius), ponieważ jego przebieg i skutki dla kobiety stanowią przykład nie zaspokojonego podniecenia seksualnego. Tym autorom, którzy utrzymują, że istnieje jednak wiele par stosujących spółkowanie przerywane bez szkody, należy odpowiedzieć: Tak może być tylko w tych przypadkach, gdzie nie istnieje ..harmonijne, kwitnące współżycie seksualne”, o którym pisałem już na początku książki, że jest jednym z ,,czterech filarów gmachu małżeńskiego”, a ca!y gmach chwieie się lub dawno już się rozpadł.

więcej

Postawa jeźdźca przy spółkowaniu cz. III

Szczegółowego omówienia wymaga jeszcze komponent psychiczny. Przy tej postawie brak jest możliwości całowania się i obejmowania. Natomiast silnie podniecająco działa obustronny widok ciała, a zwłaszcza dobrze zbudowanego ciała kobiety będącej w pozycji wyprostowanej. Poza tym w postawie tej (czego zwykle brak w inych ułożeniach) dochodzi do spotęgowania bodźców podniecających poprzez możliwość patrzenia sobie w oblicze i oczy, w których odzwierciedla się narastające podniecenie {w postaci zmiennej gry wyrazu twarzy) aż do najwyższego zachwytu.

więcej