Monthly Archives Sierpień 2015

Spółkowanie

Dlatego też dla mężczyzny – z jego czysto egoistycznego punktu wadzenia, mającego na względzie jedynie własne zaspokojenie seksualne – nie jest rzeczą obojętną, czy kob:e’a w czasie spólkowania jest aktywna, czy pasywna: czy pozostaje ona „zimna”, czy też „wspóldżwięczy” z nim. Mężczyźni (a takich jest wielu), którzy nie zwracają uwagi na odczucia żony w momencie jej „posiadania”, są nie tylko grubiańs- cy, bezwzględni i nieczuli, ale też z pewnością głupi, gdyż bodźce, jakich dostarczają członkowi narządy płciowe kobiety, mogą się znacznie nasilić dzięki podnieceniu seksualnemu kobiety. Podniecenie to sprzyja wydzielaniu śluzu przez gruczoły przedsionkowe, a więc zapobiega odczuciu bólu (również przez mężczyznę) spowodowanego brakiem należytej śliskos- ci. Poza tym podniecenie seksualne kobiety stwarza korzystne warunki dla zwiększenia nasilania bodźców dostarczonych mężczyźnie wskutek obrzmienia ciał jamistych i błony śluzowej pochwy oraz ściągnięcia się ścian pochwy, a także wskutek obniżenia się macicy – co w sumie powoduje pewne elastyczne zwężenie się wejścia do pochwy oraz całej pochwy, stwarzające lepsze warunki do ściślejszego przylegania narządu płciowego kobiety do członka. Już samo to delikatne, ciepłe „obejmowanie” członka stanowi pewną podnietę. Dalszą, bardzo silną podnietę mogą stanowić u niektórych kobiet faliste skurcze mięśni gładkich pochwy, pojawiające się od czasu do czasu w stanie silnego podniecenia. Wreszcie silną podnietę stanowić może mimowolny skurcz mięśni dna miednicy pojawiający się przy wzroście rozkoszy i orgazmie – a także skurcze tych mięśni stosowane dla wzmocnienia własnych (oraz mężczyzny) odczuć rozkoszy. Największą rolę spełniają przy tymr mięsień podnoszący pochwę – musculijs Jeyaior yag/nae: mięsień zwierający srom – muscuJus eon- slrictor cunni. Najsilniejsze podniety – jak wspomniano – powstają poprzez pocieranie członka o żeńskie narządy płciowe. Oczywiste jest przy tym. że podniety le są tym silniejsze im ściślej narządy płciowe kobiety (wskutek jej podniecenia) przylegają do męskich. Jeśli chodzi o technikę ruchów trących (frykcyjnych), mogą one być wykorzystane w różny sposób, o czym później.

więcej

Pochwa nie stanowi otwartej jamy

Dolne dwie trzecie przedniej i tylnej ściany pochwy zawiera wiele poprzecznych faid. Fałdy przednie są wyraźniejsze ' i uwypuklają się jeszcze bardziej ku dołowi tworząc tuż ponad wejściem do pochwy zgrubienie, które częściowo się do niego uwypukla (tabl. I, nr 12 oznaczone na czarno). Zgrubienie to powoduje, że pochwa w najniższym swoim odcinku wydaje się być zagięta ku tyłowi. Nadmierny przerost tego zgrubienia, zdarzający się często m. in. w czasie ciąży, może imitować wypadnięcie przedniej ściany pochwy. Cały aparat zgrubień i fałd poprzecznych (do którego dochodzą Jeszcze resztki błony dziewiczej), wzmocniony przez działanie wy żej opisanych obydwóch mięśni i przez zwężenie u wejścia do pochwy (powstałe przez napęcznienie opuszek przedsionka), stanowi przygotowanie do objęcia i tarcia męskiego członka w czasie i po wprowadzeniu go do pochwy. Dostarcza to bodźców członkowi i powoduje wytrysk nasienia. Równocześnie aparat ten w czasie spółkowania sam doznaje wielu podniet, które doprowadzają kobietę do przeżycia orgazmu, czyli szczytowania {najwyższy punkt rozkoszy i zaspokojenia).

więcej

Ułożenie przednie boczne

Jako ostatnie ułożenie vis-ń- vis pozostaje nam do omówienia ułożenie boczne, lewe uolożenie boczne jest tak samo warte stosowania oraz ma takie samo znaczenie, jak prawe (prawe dla kobiety, a więc lewe dla mężczyzny) – jednak w praktyce stosuje się zwykle to ostatnie.

więcej

Unikanie zapłodnienia – dalszy opis

Wiadomość z wydania z roku 1967 (przyp. red.). i składzie, umożliwiające każdej kobiecie optymalny ich wybór. Skuteczność tych środków zapobiegających ciąży jest tak pełna, że większość lekarzy ogranicza się do przepisywania takich pigułek, o których przekonani są, że najbardziej odpowiadają indywidualnym potrzebom poszczególnych pacjentek. Szczególną uwagą poświęca się obserwacji ciężaru ciała, uregulowaniu zbyt silnej, zbyt siabej lub nieregularnej miesiączki oraz usunięciu bólów miesiączkowych i napięcia psychicznego, Żadna kobieta nie powinna sądzić , że z powodu nieregularnego cyklu miesiączkowego nie może stosować tego rodzaju zapobiegania ciąży: wprost przeciwnie – wynikiem stosowania tej metody jest często uregulowanie cyklu.

więcej