Monthly Archives Sierpień 2015

Duża wrażliwość brodawek

Na temat tego rodzaju dotykania mam bardzo wiele do powiedzenia. Zanim jednak do tego przystąpią, chciałbym wspomnieć o piersiach i brodawkach sutkowych, które – również jako specyficzno-seksualne narządy – znajdują szczególne miejsce w erotyzmie.

więcej

Stosunki płciowe w szczególnych warunkach fizycznych cz. II

Celowo użyłem wyrażenia: popycha to męża w ramiona ukochanej żony, gdyż należy podkreślić obydwa ostatnie słowa. Żona musi być kochana przez męża, aby być dla niego pociągającą w tym stanie, oraz musi być jego żoną, ln. musi tworzyć z nim trwałą wspólnotę seksualną, włącznie z istnieniem pewnych nawyków oraz obustronnego dostosowania się. W przeciwnym razie przeważają hamulce, które Stanowią przeciwieństwo podniet związanych z okresem miesiączki. Hamulce te nie są słabe i istnieją zarówno u mężczyzny, jak i kobiety. Niezależnie od względów dotyczących samopoczucia kobiety, podłożem ich są odczucia natury estetycznej, poczucie wstydu oraz mimowolnie nasuwające się myśli o nieczystości . Wszystkie te hamulce są jeszcze wydatnie wzmocnione przez odpowiednie zwyczaje, jakie pod tym względem przejęliśmy z przepisów starych, poligamicznych ludów. Wzmocnienie to przestaje wywierać swój wpływ dla tego. kto zastanowi się nad jego (wzmocnienia) pochodzeniem:

więcej

Metody mierzenia temperatury

Parę uwag praktycznych: każdego ranka kobieta – przed wstaniem z łóżka oraz zanim cokolwiek zje lub wypije – wkłada termometr pod język i trzyma go przez 5 minut. Polem odczytuje zmierzoną temperaturę i wpisuje ją do specjalnie przygotowanej tabeli. Tabelę cę rozpoczynamy oznaczaniem temperatury w pierwszym dniu każdego okresu, po czym na końcu okresu widzimy zawsze dwie fazy: od dnia, w którym rozpoczęła się miesiączka do połowy cyklu temperatura pozostaje na określonej wysokości, potem – po krótkim, przejściowym obniżeniu – wzrasla i pozostaje na wyższym poziomie aż do pierwszego dnia następnej miesiączki, w którym znowu opada na uprzedni, niższy poziom. Przyjmuje się, że obniżenie temperatury w połowie cyklu oznacza dzień owu- lacji, a następujący potom wzrost temperatury spowodowany jest aktywnością czynnościową ciałka żółLego, Jeśli w czasie c-yklu jajo zostanie zapłodnione – nie pojawia się miesiączka, oraz temperatura utrzymuje się na podwyższonym poziomie do końca czwartego miesiąca ciąży, po czym obniża się.

więcej

Wytwarzanie nasienia u mężczyzny

Wytwarzanie nasienia u mężczyzny trwa stale – ocl osiągnięcia dojrzałości płciowej aż do późnego wieku starczego. W kanalikach krętych jąder znajdują się komórki nasienne będące w różnych stadiach swojego rozwoju, a rozwój ten odbywa sio powali. W niniejszej książce nie chciałbym opisywać ich stosunków mikroskopowych, dlatego nie będę omawiać rodzaju i sposobu, w jaki wytwarzają się dojrzałe plemniki z komórek nasiennych kanalików krętych, Ważne jes! za to zapoznanie się z l-.udową dojrzałych plemników męskirh

więcej

Stosunek przerywany a niebezpieczeństwo kobiety

Jeśli tego rodzaju nic zaspokajający przebieg stosunku płciowego występuje wyjątkowo, nie wyrządza żadnych szkód. Uczucie niezaspokojenia prędzej czy później zostaje usunięte i psychika wiara do stanu równowagi, tym bardziej że kobieta ma nadzieję na następny (lepszy) stosunek.

więcej

Jądro

Moszna podzielona jest na dwie części przez przegródkę, na którą przechodzą również włókna mięsne. W każdej części znajduje się jedno jądro wraz z najądrzem. Od zewnątrz odpowiada przegródce przebiegający pionowo szew, który ku tyłowi przechodzi na krocze, a ku przodowi – na dolną po- w:erzchnię członka.

więcej

Zespolenie płciowe

Preludium i gra miłosna osiągają swój cel, gdy dochodzi do spólkowania, które jest równocześnie szczytowym stadium stosunku płciowego. W idealnej postaci spólkowania – a na szczęście idea! w tym przypadku jest osiągalny – mężczyzna i kobieta biorą zupełnie jednakowy udział: stają się oni naprawdę jednością fizyczną i psychiczną.

więcej

Podniecenie u mężczyzny

Do wytworzenia lżejszych bodźców stosuje się pocieranie przedniej powierzchni członka, zwłaszcza okolicy cew’kl moczowej i brzegu żołędzi. Dla wywołania silniejszych bodźców obejmuje się całą rękę członek od góry, tak ze żolądż podlega ruchom obrotowym. fZo- iadż w międzyczasie staje się śliska wskutek wydzielania rzadkiego śluzu. Jeśli śluz nie został wydzielony, to stosowanie tego rodzaju bodźców może spowodować ból lub nawet lekkie zapalenie). Członek może być leż objęty pierśrieniowato z uwzględnieniem miejsc najwrażliwszych. Najsubtelniejszymi, a zarazem najsilniejszymi bodźcami są jednak delikatne pocierania wędzidełka napletka (irenulum praeputii) i jego okolicy. ' tylko do dobrze przeprowadzonego preludium oraz odpowiednio przebiegającej gry miłosnej, lecz wymaga również wiele taktu, delikatności oraz opanowania własnej namiętności ze strony mężczyzny w prowadzonej przez niego długiej i kunsz- sztownej grze podniecającej.

więcej

Początek seksu

Przystąpmy teraz do szczegółowego omawiania powyższych zjawisk opierając się na wykresie, który ułatwi nam zrozumienie tego, co poprzedza orgazm u mężczyzny i kobiety. Krzywa A odtwarza przebieg psychicznego i cielesnego podniecenia seksualnego w czasie normalnego, idealnego stosunku płciowego.

więcej

Anatomia i fizjologia męskich narządów płciowych

Podobni? |ak fizjologię żeńskich narządów płciowych omówiłem wspólnie z ich anatomią, uczynią to również w odniesieniu do męskich narządów płciowych. Omówieniu tych zagadnień u mężczyzn poświecą o wiele mniej miejsca niż uczyniłem to u kobiet, ponieważ czynności płciowe u mężczyzny nie wywierają tak wszechopanowują- cego wpływu na organizm, jaki wywierają czynności narządów płciowych u kobiety.

więcej

Początek współżycia płciowego

Zacznijmy od początku, to jest od fizycznego dokonania małżeństwa. Nie zawsze jest ono identyczne z defloracją (oddzie- wiczeniem), gdyż nie każda kobieta wstępuje w związek małżeński jako dziewica (virgo intacta). To, o czym obecnie będziemy mówić, nie ma oczywiście żadnego znaczenia dla osób, które wprawdzie świeżo zawarły związek małżeński, lecz są przyzwyczajone do odbywania stosunków płciowych. Męż- czyzna poślubiajcie kobietę, która nigdy nie miała stosunków płciowych, musi do tego aktu podchodzić bardzo uważnie i ze zrozumieniem.

więcej

Tylne sklepienie pochwy

W górnej części pochwy znajduje się dolna (w kształcie klina) część macicy. Ta część pochwowa macicy (portio vaginalis uteri) tworzy zakończenie pochwy. Górna, rozszerzona część pochwy obejmuje portio vaginalis i przechodząc w nią tworzy pierścieniowate sklepienie pochwy (lornix vaginae) Oś macicy przebiega skośnie w kierunku pochwy, wskutek czego dolna część macicy (portio vaginalis) skierowana jest ku tylnej ścianie pochwy. Ponieważ ściana ta jest wyraźnie dłuższa niż przednia, łatwo można rozróżnić przednie, płytsze sklepienie pochwy, leżące przed dolną częścią macicy od o wiele głębszego, tylnego sklepienia pochwy, leżącego poza portio vaginalis (na tabl. II oznaczone nr 17). Tylne sklepienie pochwy stanowi u leżącej na wznak kobiety najniższe miejsce pochwy, w którym zbiera się nasienie.

więcej

Poziom napięcia seksualnego

Dia kobiety sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Jeśli jest ono „nieczuła” i „zimna”, tak że nie uzyskuje \v ogóle znaczniejszego stopnia podniecenia seksualnego, może znosić taki przebieg spółkowania – a nawrnt może on być dla niej korzystny. Jeśli pobudliwość jej jest prawidłowa, kobieta reaguje tak, jak uwidoczniono to na krzywej E.

więcej

Popudzanie potencji różnymi środkami

Nie wolno używać tych środków na własną rękę ani w postaci czystej, ani w postaci tajemniczych środków „na wzmożenie potencji męskiej”. Leczenie impotencji – którą mogą wywoiać różnorakie przyczyny – nie należy do laika, lecz do wyspecjalizowanego w tym celu lekarza, tj. seksuologa. Natomiast próba sztucznego zwiększenia normalnych potrzeb seksualnych i normalnej sprawności seksualnej prędzej czy później musi doprowadzić do wyrządzenia szkody.

więcej