Daily Archives 08/22/2015

Pozycja i ułożenie podczas spótkowania

Pozycja i ułożenie w czasie spótkowania mają bardzo duże znaczenie. Z punktu widzenia naukowego i praktycznego bezcelowe byłoby wymienianie słynnych stu kilkudziesięciu pozycji ze wschodnich ksiąg miłosnych. Niesłuszne jednak byłoby pomijanie tego zagadnienia wr ogóle, poniewfaż ma ono duże praktyczne znaczenie: powoduje zwiększenie rozkoszy seksualnej, zapobiega szkodliw:ym następstwom oraz wywiera wpływ na możliwmści zapłodnienia, jeśli chodzi o to ostatnie, można powiedzieć, że każdy sposób spótkowania, który umożliwia przeżycie jak najintensywniejszego orgazmu, i to możliwie w tym samym czasie przez oboje małżonków – zwiększa możliwość zapłodnienia. Ułożenie, które pozwała na ejakulację w głębi pochwy, sprzyja natychmiastowemu przedostawaniu się plemników da macicy. Ułożenie, w którym sperma dostaje się jedynie do dolnych odcinków pochwy, zmniejsza tę możliwość. Położenie kobiety, w którym masa nasienia pozostaje w bezpośredniej bliskości ujścia zewnętrznego macicy – i to nawet po orgaz- mie – zwiększa szanse zapłodnienia: podobnie zwiększa je – pozostawianie członka w pochwie, lak że jest ona mniej Sub więcej szczelnie zamknięta. Natomiast szanse tc zmniejszają się, gdy ułożenie kobiety pozwala na natychmiastowy wypływ nasienia z pochwy .

więcej

Niebezpieczeństwa związane ze spółkowaniem podczas ciąży

Nie posiadamy jakichkolwiek danych, aby odpowiedzieć na pierwsze postawione pytanie. Nie mamy bowiem możliwości zbadania tego, jaki jest odsetek wydalenia płodu w następstwie spółkowania. Kto jednak dobrze zna kulisy ż.ycia małżeńskiego, może tylko powiedzieć: odsetek ten nie jest zbyt wysoki: w .przeciwnym razie liczba porodów przedwczesnych byłaby znacznie większa . Lekarskie doświadczenie poucza nas, że wspomniane niebezpieczeństwo jest największe w ciągu pierwszych trzech miesięcy oraz u pewnych grup kobiet

więcej

Kondom i pessarium

Kondomu używa się już od wieków. Jeśli używany jest umiejętnie i konsekwentnie, jest bardzo skutecznym sposobem zapobiegania ciąży. Jest tani, wszędzie łatwo dostępny oraz względnie prosty w użyciu: dlatego jest stosowany przez wielu ludzi. Główne szkody związane z jego stosowaniem dotyczą strony psychicznej oraz estetycznej: kondom musi być naciągnięty tuż po wystąpieniu erekcji, przez co zaburza rytm i odczucia podczas gry miłosnej oraz następującego spółko- wania. Zaburzenia te mogą dotyczyć mężczyzny i kobiety. Dalsza wada tej metody związana jest z tym, że po ejakulacji musi się zwracać uwagę na to, aby nasienie nie wyciekło z kondomu, gdy zacznie ustępować erekcja członka. Wady powyższe nie zmieniają faktu, że kondom jest-i będzie- bardzo rozpowszechnioną i skuteczną metodą,

więcej