Daily Archives 08/21/2015

Znaczenie preludium dla stosunku płciowego

Najważniejszym instrumentem w preludium stosunku płciowego jest mowa: jej najważniejszym tematem jest miłość. Działanie jej polega na autosugestii oraz na wzajemnej sugestii.

więcej

Stosunek seksualny – dalszy opis

Z tego co powyżej powiedzieliśmy, można wysnuć wskazania i przeciwwskazania do tego rodzaju spóikowania. Jego technika, jak widzieliśmy, nie jest łatwa. W przypadku niekorzystnego położenia łechtaczki należy się uciec do pomocy odpowiedniego ułożenia kobiety (zwiększającego nachylenie miednicy) lub obojga partnerów. Ceł może być osiągnięty również wtedy, gdy członek w czasie ruchów frykcyjnych wysuwa się z pochwy oraz żołędzią pobudza łechtaczkę. Wiąże się to jednak z .niebezpieczeństwem zagubienia drogi do pochwy przy takich ruchach, przez co przerwany zostaje szereg dostarczanych bodźców, W końcu istnieje możliwość skojarzenia podniet pochwowych dostarczanych przez penis z pobudzaniem łechtaczki przy pomocy palca (gra podniecają-

więcej