Daily Archives 08/16/2015

Obrzezanie mężczyzny

Obrzezanie mężczyzny (tzn. stan po obrzezaniu) wydaje się wywierać istotny wpływ na zdolność do spółkowania. Nie chodzi tu o wpływ na potencję lub potrzeby seksualne, lecz. na wrażliwość żołędzi członka. Niełatwo jest ostatecznie rozstrzygnąć tę sprawę, gdyż u narodów, u których obrzezania dokonuje się ze względu na przepisy religijne, podlegają temu wszyscy mężczyźni, więc nie można dokonać porównań. Interesujące jest pod tym względem doniesienie Friedericiego, który pisze: „Czarni młodzieńcy spotykający się w osiedlach i na plantacjach często omawiają te sprawy między sobą i stwierdzają, że ci spośród nich, którzy są obrzezani, wykazują o wieie mniejszą wrażliwość żołędzi niż nieobrzezani. Obrzezani przytakują otwarcie, że potrzebują więcej czasu, aby osiągnąć ejakąlację niż nieobrzezani”. Fehlinger zaś sądzi, że: „Celem obrzezania jest prawdopodobnie przedłużenie aktu płciowego, gdyż żołądż pozbawiona przykrycia jest mniej wrażliwa niż przykryta”.

więcej