Daily Archives 08/15/2015

Duża wrażliwość brodawek

Na temat tego rodzaju dotykania mam bardzo wiele do powiedzenia. Zanim jednak do tego przystąpią, chciałbym wspomnieć o piersiach i brodawkach sutkowych, które – również jako specyficzno-seksualne narządy – znajdują szczególne miejsce w erotyzmie.

więcej

Stosunki płciowe w szczególnych warunkach fizycznych cz. II

Celowo użyłem wyrażenia: popycha to męża w ramiona ukochanej żony, gdyż należy podkreślić obydwa ostatnie słowa. Żona musi być kochana przez męża, aby być dla niego pociągającą w tym stanie, oraz musi być jego żoną, ln. musi tworzyć z nim trwałą wspólnotę seksualną, włącznie z istnieniem pewnych nawyków oraz obustronnego dostosowania się. W przeciwnym razie przeważają hamulce, które Stanowią przeciwieństwo podniet związanych z okresem miesiączki. Hamulce te nie są słabe i istnieją zarówno u mężczyzny, jak i kobiety. Niezależnie od względów dotyczących samopoczucia kobiety, podłożem ich są odczucia natury estetycznej, poczucie wstydu oraz mimowolnie nasuwające się myśli o nieczystości . Wszystkie te hamulce są jeszcze wydatnie wzmocnione przez odpowiednie zwyczaje, jakie pod tym względem przejęliśmy z przepisów starych, poligamicznych ludów. Wzmocnienie to przestaje wywierać swój wpływ dla tego. kto zastanowi się nad jego (wzmocnienia) pochodzeniem:

więcej

Metody mierzenia temperatury

Parę uwag praktycznych: każdego ranka kobieta – przed wstaniem z łóżka oraz zanim cokolwiek zje lub wypije – wkłada termometr pod język i trzyma go przez 5 minut. Polem odczytuje zmierzoną temperaturę i wpisuje ją do specjalnie przygotowanej tabeli. Tabelę cę rozpoczynamy oznaczaniem temperatury w pierwszym dniu każdego okresu, po czym na końcu okresu widzimy zawsze dwie fazy: od dnia, w którym rozpoczęła się miesiączka do połowy cyklu temperatura pozostaje na określonej wysokości, potem – po krótkim, przejściowym obniżeniu – wzrasla i pozostaje na wyższym poziomie aż do pierwszego dnia następnej miesiączki, w którym znowu opada na uprzedni, niższy poziom. Przyjmuje się, że obniżenie temperatury w połowie cyklu oznacza dzień owu- lacji, a następujący potom wzrost temperatury spowodowany jest aktywnością czynnościową ciałka żółLego, Jeśli w czasie c-yklu jajo zostanie zapłodnione – nie pojawia się miesiączka, oraz temperatura utrzymuje się na podwyższonym poziomie do końca czwartego miesiąca ciąży, po czym obniża się.

więcej