Daily Archives 08/13/2015

Wytwarzanie nasienia u mężczyzny

Wytwarzanie nasienia u mężczyzny trwa stale – ocl osiągnięcia dojrzałości płciowej aż do późnego wieku starczego. W kanalikach krętych jąder znajdują się komórki nasienne będące w różnych stadiach swojego rozwoju, a rozwój ten odbywa sio powali. W niniejszej książce nie chciałbym opisywać ich stosunków mikroskopowych, dlatego nie będę omawiać rodzaju i sposobu, w jaki wytwarzają się dojrzałe plemniki z komórek nasiennych kanalików krętych, Ważne jes! za to zapoznanie się z l-.udową dojrzałych plemników męskirh

więcej