Daily Archives 08/08/2015

Anatomia i fizjologia męskich narządów płciowych

Podobni? |ak fizjologię żeńskich narządów płciowych omówiłem wspólnie z ich anatomią, uczynią to również w odniesieniu do męskich narządów płciowych. Omówieniu tych zagadnień u mężczyzn poświecą o wiele mniej miejsca niż uczyniłem to u kobiet, ponieważ czynności płciowe u mężczyzny nie wywierają tak wszechopanowują- cego wpływu na organizm, jaki wywierają czynności narządów płciowych u kobiety.

więcej