Daily Archives 08/07/2015

Początek współżycia płciowego

Zacznijmy od początku, to jest od fizycznego dokonania małżeństwa. Nie zawsze jest ono identyczne z defloracją (oddzie- wiczeniem), gdyż nie każda kobieta wstępuje w związek małżeński jako dziewica (virgo intacta). To, o czym obecnie będziemy mówić, nie ma oczywiście żadnego znaczenia dla osób, które wprawdzie świeżo zawarły związek małżeński, lecz są przyzwyczajone do odbywania stosunków płciowych. Męż- czyzna poślubiajcie kobietę, która nigdy nie miała stosunków płciowych, musi do tego aktu podchodzić bardzo uważnie i ze zrozumieniem.

więcej