Daily Archives 08/06/2015

Tylne sklepienie pochwy

W górnej części pochwy znajduje się dolna (w kształcie klina) część macicy. Ta część pochwowa macicy (portio vaginalis uteri) tworzy zakończenie pochwy. Górna, rozszerzona część pochwy obejmuje portio vaginalis i przechodząc w nią tworzy pierścieniowate sklepienie pochwy (lornix vaginae) Oś macicy przebiega skośnie w kierunku pochwy, wskutek czego dolna część macicy (portio vaginalis) skierowana jest ku tylnej ścianie pochwy. Ponieważ ściana ta jest wyraźnie dłuższa niż przednia, łatwo można rozróżnić przednie, płytsze sklepienie pochwy, leżące przed dolną częścią macicy od o wiele głębszego, tylnego sklepienia pochwy, leżącego poza portio vaginalis (na tabl. II oznaczone nr 17). Tylne sklepienie pochwy stanowi u leżącej na wznak kobiety najniższe miejsce pochwy, w którym zbiera się nasienie.

więcej