Monthly Archives Lipiec 2015

Jajnik (ovarium)

Jajnik (ovarium) jest narządem parzystym, podobnie jak jajowody. Ma kształt, owalny, lecz jeden z jego brzegów jest prosty. Długość jajnika wynosi ok. 3-5 cm, szerokość 1,5-3 cm, a grubość 0,5 – 1,5 cm. Jest narządem elastycznym, ma nierówną powierzchnię spowodowaną przez rozwijające się i pękające pęcherzyki jajowe.

więcej

Ułożenie brzuszne przy stosunku seksualnym

Przy równoległym położeniu ciał, pochwa i członek nie mają w tym ułożeniu (tak jak w pozycji pierwszej) takiego samego kierunku. Pochwa przebiega ukośnie od dołu i zewnątrz ku górze i do wewnątrz: członek, licząc od jego nasady, przebiega ukośnie od góry ku dołowi. Różnica tych kierunków jest tak znaczna, że spółkowanie w tym ułożeniu tylko wtedy może przebiegać dobrze, gdyż róż- niea ta zostanie zmniejszona. Jeśli do tego nie dojdzie, to nie tylko niemożliwe jest głębokie wprowadzenie członka do pochwy, lecz łatwo wyślizguje się on z pochwy przy wykonywaniu ruchów frykcyjnych. W praktyce najczęściej udaje się wystarczająco wyrównać tę różnicę wówczas, gdy kobieta unosi lędźwie. Nachylenie miednicy wydatnie się przez to zwiększa, natomiast zmniejsza się. kierunek pochwy ku górze, co powoduje równoczesne przesunięcie do lyłu i ku górze sromu i wejścia do pochwy. Łącznie ze zmienionym położeniem luku łonowego z reguły wystarcza to do zapobiegnięcia nagłemu wypadaniu członka z pochwy: umożliwia też głębsze jego wnikanie. Wypadanie członka zostaje wydatnie utrudnione wtedy, gdy kobieta zwiera uda i ściska je, co zwiększa również bodźce związane z tarciem.

więcej

Fizjologia seksualna człowieka

Gruczoły te (podobnie jak wszelkie pozostałe gruczoły) wytwarzają–substancje chemiczne, które nie są wydalane na zewnątrz, lecz wchłaniane przez przepływającą krew-. Substancje te, nawet w minimalnych ilościach, wywierają nadzwyczaj silny wpływ na cały organizm lub na poszczególne jego części. Substancje wydzielane przez gruczoły płciowe (nawet jeszcze przed ich dojrzałością) mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju całego ciała, narządów płciowych, specyficznych cech płciowych oraz różnorodnych czynności i właściwości. Przy opóźnionym rozwoju gruczołów płciowych lub przy całkowitym ich braku, np. po operacyjnym usunięciu ich w młodości (czego1 następstwem jest niedostateczne oddziaływanie tych wydzielin na rosnący organizm) wytwarza się, zamiast nor- malnego człowieka, typ kastrata. U kastrata stwierdza się duże różnice w rozwoju fizycznym i psychicznym, w przemianie materii – i to tym większe, im wcześniej i pełniej ustał wpływ gruczołów płciowych.

więcej

Ułożenie wyprostne podczas spółkowania

W powyżej opisanym przypadku pomocna może się okazać pewna zmiana położenia. Polega ona na wprowadzeniu członka do pochwy w sposób podany przy ułożeniu normalnym, kobieta wyprostowuje nogi i zwiera je tak, że uda kobiety znajdują się pomiędzy udami mężczyzny. Dla mężczyzny jest to korzystne z dwóch względów: powoduje bowiem wzmocnienie bodźców (w sposób dość prymitywny, lecz jednak skuteczny) działających na trzon członka oraz stwarza pewność, że członek nie wysunie się z pochwy. Ułożenie to jest szczególnie korzystne wtedy, gdy rozmiar członka jest zbyt mały lub erekcja nie jest wystarczająca. Może to być zjawisko przewlekle występujące lub sporadyczne, uwarunkowane np. zbyt szybko po sobie powtarzanymi aktami płciowymi. W ułożeniu tym dochodzi do tarcia nasady członka o spojenie łonowe silnie nachylonej miednicy, o ściśnięte wargi sromowe duże, a nawet o wewnętrzne strony zwarLych ud kobiety. Oprócz tego korzystny wrpływ wywiera również pewne zaleganie krwi w żyłach członka spowodowane przez ucisk tych narządów i powodujące wzmocnienijs erekcji. '

więcej

Ułożenie normalne podczas spółkowania

I. Ułożenie normalne podczas spółkowania – przez które rozumie się ułożenie (położenie) ..przeciętne” i najczęściej stosowane – jest następujące: kobieta leży na grzbiecie z lekko zgiętymi i rozsuniętymi udami: natomiast mężczyzna, starając się mniej lub więcej zmniejszyć swój ciężar przez oparcie na podłożu łokci i kolan, leży na swojej żonie, przy czym nogi jego znajdują się pomiędzy jej nogami.

więcej

Estrogeny i progesteron

Obecnie należy sobie uprzytomnić uprzednio wspomnianą możliwość, że stosunek płciowy odbywający się w tym czasie może bezpośreclnio spowodować pęknięcie pęcherzyka. Dalej należy również pamiętać o omówionym poprzednio rozdziale, dotyczącym istnienia korzystnych dla plemników' warunków życiowych w pochwie (mniejsza zawartość kwasu, która sprzyja czynnościom plemników). W’ końcu należy rozważyć, jakie zmiany w narządach płciowych oraz w całym organizmie, związane z owulacją, umożliwiają zapłodnionemu jaju najlepsze warunki prawidłowego rozwoju. Wtedy dopiero zrozumiemy, w jak doskonały sposób natura pozwala na wzajemne zazębianie się tych zjawisk, aby osiągnąć sw’ój cel, tj. rozmnażanie się, oraz związane z nim utrzymanie gatunku.

więcej

Pachnidła a odczucia seksualne – kontynuacja

Pierwsza grupa główna, służąca celom ogólnym, z jednej strony zmierza do ukrycia przykrych zapachów otoczenia (co oznacza wyłączenie wpływu deprymującego), a z drugiej – do pobudzenia całego systemu nerwowego, ponieważ przyjemne zapachy stosowane w odpowiednich rozcieńczeniach dostarczają nie tylko przyjemnych odczuć zapachowych, ale pobudzają centralny system nerwowy. Wynikiem tego jest wzmożenie stopnia wrażliwości ogólnej oraz zdolności reakcji na bodźce. Widać stąd, że nawet i ta grupa zapachów ma pewne znaczenie dła seksualizmu.

więcej

Psychika kobiety reaguje na stłumienie libido objawami chorobowymi

Współczesna psychologia, która zajmuje się podświadomością, wyjaśnia: ,,że psychika kobiety reaguje na stłumienie libido objawami chorobowymi, wśród których najczęściej występuje lęk (nerwica lękowa)”. Od stwierdzenia tego wiedzie tylko jeden krok do poglądu, że słuszna jest kontynuacja normalnych stosunków płciowych w okresie ciąży. Dlatego w tym właśnie doświadczeniu, zaczerpniętym z psychologii podświadomości, dopatruję się argumentu przemawiającego za podjęciem stosunków płciowych w okresie ciąży.

więcej

Usuwanie łoju łechtaczkowego

Rozkład ten może dostarczyć woni jeszcze bardziej odrażającej wówczas, gdy w następstwie braku czystości powstaje mieszanina resztek moczu, krwi, nasienia lub nawet kału czy bakterii gnilnych.

więcej

Ciało jamiste cewki moczowej

Ciało jamiste cewki moczowej jest w swej części środkowej najdłuższej tworem stosunkowo cienkim, obejmującym cewkę moczową. Tworzy ono część prącia, która przy jego zwisaniu zwrócona jest w stronę przedniej ściany moszny (scrotum, zakreskowane liniami poziomymi, nr 16). W części tylnej jest ono znącznie grubsze i tworzy wspomnianą część członka niewidoczną, lecz wyczuwalną pod podstawą moszny, znaną pod nazwą: opuszka cewrki (bulbus urelhrae). W części przedniej członka ciało jamiste cewki moczowej nagle rozszerza się i tworzy żolądż fgJans penis, również zakreskowane poziomymi liniami, nr 26), która – otaczając ciała jamiste prącia – tworzy przednią jego część, zwaną końcem prącia. Ciało jamiste żołędzi ma szczególną nazwę: corpus caverno- «im glanclis. Ciaio jamiste cewki moczowej wraz z ciałem jamistym żołędzi oraz ciała jamiste prącia są silnie ze sobą połączone, tak że praktycznie tworzą jedną całość: jako całość też reagują one na bodźce,

więcej

Popęd detumescencyjny

Zamiast używać terminu „popęd detumescencyjny” , woię posługiwać się pojęciem „popęd do odprężenia” (seksualnego), Mam przy tym na myśli odprężenie miejscowe jak i ogólne, a przede wszystkim – psychiczne. Jeszcze lepsze wydaje mi się określenie: popęd do zaspokojenia seksualnego, gdyż wyraża ono trafniej odczucie miejscowego, jak i ogólnego odprężenia zadowalającego, związanego bezpośrednio z przeż.y- ciem szczytowania w zespoleniu seksualnym, Ponieważ jednak „odprężenie” bardziej odpowiada „detumescencji” Molla, zachowuję to pojęcie również i będę używał naprzemiennie obydwu powyższych terminów.

więcej

Rozmiar rozkoszy związanej z dotykaniem

Dla strony czynnej dotykana okolica ukochanego ciała ma znaczenie przede wszystkim dlatego, że stwierdzenie, odczuwanie i spostrzeganie tego, że dostarcza się upragnionych podniet, samo staje się silną podnietą – oraz dlatego, że rozkosz dawcy wzrasta w miarę nasilania się rozkoszy biorcy.

więcej

Szybkość poruszania się plemników

Szybkość poruszania się plemników określono pod mikroskopem na 3 mm w ciągu minuty. Oznacza to, że plemnik w ciągu jednej sekundy przebywa drogę mniej więcej równą jego długości. Ruchy odbywają się zawsze przeciw prądowi ze znaczną silą, zdolną do pokonania pewnych przeszkód. Ponieważ, jak już wyżej wspomniałem, rzęski narządów płciowych żeńskich wytwarzają prąd skierowany na zewnątrz, plemniki muszą płynąć w górę, tj. w kierunku jajników. Być może, iż prąd cieczy wytwarzany przez rzęski wpływa jen- nak ujemnie na szybkość przesuwania się plemników. W każdym razie przyjmuje się, że w macicy przesuwają się one do przodu ok. 1-15 mm w ciągu 3 minut. Wydostając się z masy spermy i wnikając w zewnętrzne ujście macicy osiągają one jamę macicy po 1,5 do 3 godzin, W kilka godzin później mogą Już być w jajowodzie, gdzie w bocznej jego części spotykaią ię z jajem. Prawdopodobnie w rozpuszczeniu zewnętrznej osłonki jaja uczestniczy wiele plemników, jednakże tylko je- den z nich wbija stę W jajo i /.lewa z jego jądrem, powodując zapłodnienie. Na podstawie wyżej podanych obliczeń może to nastąpić po ok. 8 godzinach od chwili spółkowania.

więcej

Pessarium wewnątrz maciczne

Większość lekarzy zna – chociażby tylko z historii – srebrny pierścień Grafenberga, który był dobrze znany w dwudziestych latach naszego stulecia, zwłaszcza w Niemczech, W latach trzydziestych i czterdziestych został całkowicie zarzucony, prawdopodobnie z powodu następstw nieodpowiedniego stosowania przez osoby niewykwalifikowane oraz w niezupełnie sterylnych warunkach.

więcej