Daily Archives 07/24/2015

Preludium i gra miłosna cz. II

Spóikowanie (które czasem określa się mianem stosunku płciowego w ściślejszym tego słowa znaczeniu – przy czyin jednak należy się liczyć z możliwością nieporozumień) rozpoczyna się w momencie wprowadzenia członka do pochwy: osiąga swój szczyt w momencie obustronnego orgazmu: spełnia swój cel, gdy następuje wytrysk nasienia i jego przyjęcie przez pochwę: kończy się, gdy członek opuszcza pochwę. Właściwy swój cel osiąga spóikowanie wówczas, gdy następuje zapłodnienie, które – chociaż zależno od spólkowania – nie musi być bezpośrednio z nim związane .

więcej

Ułożenie kolankowa podczas seksu

Jest to ułożenie, w którym kobieta klęczy w len sposób, ze ciało jej z udami tworzy kąt prosty lub lekko rozwarty Tułów może być poziomo wyprostowany i opierać się na dłoniach i przedramionach lub na odpowiednio wysokim podłożu. Górna część ciała {licząc od miednicy do głowy) może być silnie pochylona oraz opierać się na łokciach i ramionach o nie podwyższone podłoże (położenie kolankowó-lokciowe stosowane w ginekologii) tworząc kąt ostry z pionowo ustawionymi udami. Mężczyzna może stać {lub klęczeć) z tyłu za kobietą klęczącą na brzegu niskiego łóżka lub na dywanie. Ciało jego może pozostawać w pozycji pionowej lub może być tak silnie pochylone do przodu, że prawie leży na poziomo ustawionym grzbiecie kobiety. W tym drugim ułożeniu kierunek członka jest prawie zgodny z kierunkiem pochwy: zawsze jednak należy pamiętać, że przy coitus a tergo lekkie skrzywienia właściwe członkowi i pochwie w każdym położeniu są sobie przeciwstawne.

więcej

Dotyk bierny

Dotyk bierny, odczucie, które powstaje w dotykanym miejscu ciała, również ma siedlisko w całej skórze i graniczących z nią częściach błon śluzowych. Oprócz tego, przy silnym dotyku mogą powstawać odczucia pokrewnie i związane z powyższymi na skutek pobudzeń płynących z głębszych warstw skóry i Jeżących pod nią narządów.

więcej