Daily Archives 07/15/2015

Ułożenie wyprostne podczas spółkowania

W powyżej opisanym przypadku pomocna może się okazać pewna zmiana położenia. Polega ona na wprowadzeniu członka do pochwy w sposób podany przy ułożeniu normalnym, kobieta wyprostowuje nogi i zwiera je tak, że uda kobiety znajdują się pomiędzy udami mężczyzny. Dla mężczyzny jest to korzystne z dwóch względów: powoduje bowiem wzmocnienie bodźców (w sposób dość prymitywny, lecz jednak skuteczny) działających na trzon członka oraz stwarza pewność, że członek nie wysunie się z pochwy. Ułożenie to jest szczególnie korzystne wtedy, gdy rozmiar członka jest zbyt mały lub erekcja nie jest wystarczająca. Może to być zjawisko przewlekle występujące lub sporadyczne, uwarunkowane np. zbyt szybko po sobie powtarzanymi aktami płciowymi. W ułożeniu tym dochodzi do tarcia nasady członka o spojenie łonowe silnie nachylonej miednicy, o ściśnięte wargi sromowe duże, a nawet o wewnętrzne strony zwarLych ud kobiety. Oprócz tego korzystny wrpływ wywiera również pewne zaleganie krwi w żyłach członka spowodowane przez ucisk tych narządów i powodujące wzmocnienijs erekcji. '

więcej