Daily Archives 07/07/2015

Popęd detumescencyjny

Zamiast używać terminu „popęd detumescencyjny” , woię posługiwać się pojęciem „popęd do odprężenia” (seksualnego), Mam przy tym na myśli odprężenie miejscowe jak i ogólne, a przede wszystkim – psychiczne. Jeszcze lepsze wydaje mi się określenie: popęd do zaspokojenia seksualnego, gdyż wyraża ono trafniej odczucie miejscowego, jak i ogólnego odprężenia zadowalającego, związanego bezpośrednio z przeż.y- ciem szczytowania w zespoleniu seksualnym, Ponieważ jednak „odprężenie” bardziej odpowiada „detumescencji” Molla, zachowuję to pojęcie również i będę używał naprzemiennie obydwu powyższych terminów.

więcej

Rozmiar rozkoszy związanej z dotykaniem

Dla strony czynnej dotykana okolica ukochanego ciała ma znaczenie przede wszystkim dlatego, że stwierdzenie, odczuwanie i spostrzeganie tego, że dostarcza się upragnionych podniet, samo staje się silną podnietą – oraz dlatego, że rozkosz dawcy wzrasta w miarę nasilania się rozkoszy biorcy.

więcej

Szybkość poruszania się plemników

Szybkość poruszania się plemników określono pod mikroskopem na 3 mm w ciągu minuty. Oznacza to, że plemnik w ciągu jednej sekundy przebywa drogę mniej więcej równą jego długości. Ruchy odbywają się zawsze przeciw prądowi ze znaczną silą, zdolną do pokonania pewnych przeszkód. Ponieważ, jak już wyżej wspomniałem, rzęski narządów płciowych żeńskich wytwarzają prąd skierowany na zewnątrz, plemniki muszą płynąć w górę, tj. w kierunku jajników. Być może, iż prąd cieczy wytwarzany przez rzęski wpływa jen- nak ujemnie na szybkość przesuwania się plemników. W każdym razie przyjmuje się, że w macicy przesuwają się one do przodu ok. 1-15 mm w ciągu 3 minut. Wydostając się z masy spermy i wnikając w zewnętrzne ujście macicy osiągają one jamę macicy po 1,5 do 3 godzin, W kilka godzin później mogą Już być w jajowodzie, gdzie w bocznej jego części spotykaią ię z jajem. Prawdopodobnie w rozpuszczeniu zewnętrznej osłonki jaja uczestniczy wiele plemników, jednakże tylko je- den z nich wbija stę W jajo i /.lewa z jego jądrem, powodując zapłodnienie. Na podstawie wyżej podanych obliczeń może to nastąpić po ok. 8 godzinach od chwili spółkowania.

więcej