Daily Archives 07/03/2015

Obumarłe plemniki rozpadają się i zostają rozpuszczone

Duża część plemników opuszcza pochwę wraz z wypływającym z niej nasieniem. Druga, ró-wnież duża część, ginie dość szjbko w pochwie, gdyż plemniki nie znoszą kwaśnej reakcji zawartości pochwy.

więcej

Zbyt słabe wydzielanie śluzu

„Prceterea censeo, vulvn/n Sacratissimae Majestat is ante coitum diutius esse litiUanchim”. („Poza tym jestem zdania, że narządy płciowe Jej Najjaśniejszego Majestatu” – chodzi tu oczywiście o łechtaczkę – „powinny być przez dłuższy czas łechtane przed spótkowaniem1′). Tak brzmi zakończenie i istota rady, jakiej udzielił cesarzowej Marii Teresie jej słynny nadworny lekarz, Holender, van Swieten, gdy zapytała o przyczynę sw’ej początkowej niepłodności. Skutek, jaki odniosła jego rada jest powszechnie znany {lb dzieci!). Nie będę tu poruszał związków między oziębłością u kobiet, dyspareunią (bolesne stosunki) i niepłodnością, mimo że są one bardzo interesujące i ważne. Chciałbym jedynie podkreślić, że można by uniknąć wielu nieszczęść małżeńskich wynikających z pozornej oziębłości pici owej kobiety, gdyby lekarze przestali się krępować fałszywym wstydem i żle pojętą rezerwą oraz zaczęli wnikać w szczegóły techniczne pożycia seksualnego w małżeństwie. Dobrze byłoby też, gdyby nie obawiali się pruderii i udzielali pacjentce (a przypadki takie nie są rzadkie) rady, której odważy! się udzielić ich mądry i światły kolega „przesyconej” obyczajnością cesarzowej (patrz prawa ustanowione przez jej komisję obyczajową!).

więcej

Narządy kobiety przy spółkowaniu

Zastanów»my się teraz nad zagadnieniem. co właściwie dzieje się w żeńskich narządach płciowych podczas spólko- wania, a zwłaszcza w czasie orgazmu. Możemy się przy tym ograniczyć- jedynie do zmian zachodzących przy orgazmie, ponieważ reszta została już szczegółowo omówiona. Znamy więc wzmożone przekrwienie tkanek całego aparatu seksualnego, pęcznienie i obrzmienie ciał jamistych (curporu cavernosa), erekcję łechtaczki, wydzielanie gruczołów śluzowych przedsionkowych, rozchylanie się sromu, skurcze muskulatury ścian pochwy oraz różnych mięśni dna miednicy.

więcej

Łechtaczka – dalszy opis

Łechtaczka, która uwidoczniona jest na tabł. II (nr 27, poprzecznie zakreskowana), przedstawia twór zgięty ku dołowi, który ściśle przylega do spojenia łonowego (symp/iys/s). Jest to narząd służący wyłącznie rozkoszy seksualnej. Odpowiednio do tego jest bogato wyposażona w nerwy czuciowe, które mają niezliczoną ilość zakończeń umieszczonych płytko pod powierzchnią żołędzi. Najbardziej wrażliwe jest miejsce łączące żoiądż z wędzidełkiem. Już najlżejsze dotknięcie tego miejsca – i zwłaszcza delikatne dotknięcie – wyzwala ogromne uczucia rozkoszy seksualnej.

więcej

Uczucia miłości

Wokół popędu seksualnego, wyrażonego w postaci popędu do zbliżenia, krystalizują się najróżniejsze uczucia i myśli: tworzy się zespół psychiczny niezróżnicowanej miłości. Jest to jednak nic więcej jak tylko etap rozwojowy w życiu seksualnym pojedynczego człowieka. Uczucia miłości systematyzują się wcześniej czy później. Podczas gdy zespół psychiczny stałe powiększa swój zasięg i opanowuje coraz nowe grupy myśli, aż w końcu opanowuje potężną część wyobraźni, skojarzenia coraz silniej się utrwalają oraz zwracają w określonym kierunku. Obiekt miłości, początkowo wyobrażony tylko jakby w półśnie, przybiera kształt bardziej realny i osobisty: posłać idealna, która będzie darzona uczuciem miłości, zostaje modelowana przez psychikę.

więcej