Daily Archives 07/01/2015

Zachwianie równowagi psychicznej w okresie menstruacji

Dla kobiety, obok wyżej wspomnianych, bardzo ważnych momentów1 psychologicznych, oraz nie mniej ważnych opisanych uprzednio (zachwianie równowagi psychicznej w okresie menstruacji) należy wziąć pod uwagę następujące czynniki fizyczne: 1) zie samopoczucie, które odczuwa wiele kobiet podczas menstruacji {„niedyspozycja”): 2) istniejące przekrwienie narządów' płciowych, które wprawdzie prowadzi do wzmocnienia pragnień seksualnych oraz nasilenia rozkoszy, jednak może również powmdować przewrażliwienie, które powstrzymuje przed czynnościami seksualnymi: 3) przekrwienie powstające przy pobudzaniu narządów płciowych. Gdy czynnik ten naioży się na uprzedni (tj. oczywiście w czasie spół- kowania podczas miesiączki), przekrwienie macicy może być tak silne, ze przy istniejącej skłonności do nienormalnie silnego krwawienia rzeczywiście się ono pojawia – lub też pojawia się na nowo już po ustaniu krwawienia. Powalające w tych warunkach nadmierne krwawienie może czasem doprowadzić do przejściowych bólów, które mogą stawać się przewlekle, jeśli czynnik szkodliwy działa zbyt często, a kobieta wykazuje odpowiednią podatność: 4) pewna podatność na uszkodzenie tkanek, tak ze srom i pochwa łatwiej niż kiedykolwiek mogą ulec zranieniu podczas spółkowania. Przyczyna tej podatności tkwi głównie w rozpulchnieniu tkanek, powstającym wskutek przekrwienia, a zwłaszcza w następstwie ciągłego oddziaływania cieczy miesiączkowej. Znaczenie jej zaś – pomijając niebezpieczeństwo powstania wię-’ kszych pęknięć w pewnych warunkach (zaburzenia rozwojowe, brutalność: por. rozdział VI-1) – polega prawie wyłącznie na groźbie zakażenia, na które w większym stopniu niż zwykle narażona jest miesiączkująca kobieta: 5) obniżenie odporności na zakaźnie – ogólnej, a zwłaszcza miejscowej w zakresie narządów płciowych. Znaczenie tego wzrasta poprzez fakt, że większość zarazków znajduje w wydalinie miesiączkowej szczególnie korzystne podłoże dla swego rozwoju, wskutek czego szybko wzrasta ich ilość i zjadliwość. Dotyczy to zarówno tych bakterii, które już przedtem znajdowały się w narządach płciowych kobiety, jak i tych, które przedostały się do nich z zewnątrz podczas stosunku płciowego: 6) tendencja do zaostrzenia się w czasie menstruacji niektórycłi schorzeń, dotychczas przebiegających na pół skrycie. Jeśli zaś chodzi o stany zapalne narządów płciowych, zaostrzają się one po stosunkach płciowych.

więcej

Otrzewna

Na tabl. II widać wyraźnie, że otrzewna schodzi na ścianę tylną macicy znacznie niżej niż na przednią, oraz że od przodu nie dochodzi do ściany pochwy, jak to się dzieje od tylu.

więcej