Monthly Archives Czerwiec 2015

Wrażliwość piersi

Oprócz powyższych, istnieją Inne miejsca uprzywilejowane dla biernego zmysłu dotyku, nie mające nic wspólnego z otworami ciała. Nie można przecież powiedzieć, że fałdy odgraniczające pośladki od zewnętrznej powierzchni ud (skóra znajdująca się tam jest nadzwyczaj seksualnie wrażliwa na lekkie dotknięcia) łub wewnętrzne powierzchnie ud – znajdują się w okolicy narządów płciowych lub odbytu, a są to niewątpliwie strefy erogeniczne. Podobnie nie można togo powiedzieć o strefach erogenicznych znajdujących się w pobliżu ostatniego żebra, na wstępującej części szczeki dolnej lub o tylnej granicy owłosionej skóry głowy,

więcej

Jak długo powinna trwać wstrzemięźliwość płciowa po porodzie?

Na ogól połóg trwa 8 do 14 dni. Jest to obliczenie całkowicie dowolne, które zmienia się w zależności od rasy, położenia geograficznego, oraz wiełu innych okoliczności. Ja uważam za słuszne przyjęcie najdłuższego’ okresu.

więcej

Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na stosunki płciowe

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogą wywierać różnorodny wpływ na stosunki płciowe. Uprzednio powiedzieliśmy już bardzo wiele na ten temat. Obecnie rozważymy wpływ potraw i napojów, ponieważ nie wspominaliśmy jeszcze o tym.

więcej

Śluz znajdujący się w kanale szyjki macicy

Zachowanie się śluzu znajdującego się w szyjce macicy wykazuje odrębne różnice indywidualne. Współcześni seksuolodzy przyjmują, że śluz znajdujący się w kanale szyjki (czop śluzowy Kristełłera, „Kristeller”) zostaje wypchnięty w czasie orgazmu wskutek skurczu macicy, jednakże dzięki swej ciągliwej, lepkiej konsystencji nadal pozostaje w kontakcie ze ścianą szyjki. Zanurza się w masę spermy, zostaje obładowany plemnikami oraz znowu wciągnięty do szyjki, gdyż macica po skurczu ulega zwiotczeniu, jama jej poszerza się i wywiera działanie ssące. Niektórzy ginekolodzy przyjęli tę tezę bez zważania na ich codzienne doświadczenia świadczące o dużych różnicach, zwłaszcza ilościowych, zachodzących w śluzie szyjkowym oraz bez przebadania pod tym \vzg!ę: dem zjawiska orgazmu. Bowiem zjawisko to nie przedstawia się tak prosto, jak wyobrażają to sobie seksuolodzy. Jeśli nawet tego rodzaju zachowanie się czopu śluzowego sporadycznie może mieć miejsce, to jednak nie może być w ogóle mowy o wyławianiu plemników przez macicę za pośrednictwem wysuniętego języka śluzu.

więcej

Skurcze pęcherza i odbytnicy

Mięśnie gładkie (mimowolnej również biorą znaczny udzia! w spóikowaniu. Jak widzieliśmy, odgrywają one ważną rolę .w samych narządach płciowych. Znajdując się w .ścianach naczyń krwionośnych właśnie one powodują wyżej opisane zmiany w krążeniu warunkujące wzrost ciśnienia krwi Skurcze włókien mięśni gładkich m. in. przyczyniają się tez do nagłego wypuszczenia gazów jelitowych lub do parcia na mocz w następstwie skurczu-pęcherza U mężczyzny w czasie spółkówania nie może to spowodować oddania moczu, gdyż istniejące w czasie erekcji obrzmienie odpowiednich części cewki moczowej uniemożliwia przejście moczu. Jeśli jednak kontynuuje się mechaniczne pobudzanie zwiotcza tego członka po zakończeniu spóikowanić) może się zdarzyć, ze przed pojawieniem się dostatecznej erekcji dojdzie do wypłynięcia moczu. U kobiety sprawa przedstawia się inaczej, gdyż ohrzmie- nie tkanki jamistej nie stanowi żadne| przeszkody dia przepływu moczu. Tak więc przy dużej pobudliwości lub przy działaniu szczególnie silnych bodźców może dochodzić do oddania przez kobietę nieznacznych ilości moczu.

więcej

Początek seksu – kontynuacja

Uderzanie pierwszych cieniutkich strumieni o przednią ścianę cewki moczowej – a więc początek odruchu – zwy- kle wystarcza do nagiego wzrostu podniecenia seksualnego i wywołania orgazmu. Rzeczywisty szczyt osiąga jednak orgazm w krótki czas potem, gdy w następstwie wzmożonego podniecenia odruch przybiera na sile, przez co bodźce, jakich doznaje mężczyzna, stają się znacznie silniejsze, a ponadto dochodzą do nich bodźce powstałe wskutek odruchowych skurczów' narządów płciowych kobiety, .

więcej

Pocałunek miłosny ma wiele odmian

Począwszy od lekkiego muśnięcia ust czubkami warg, czyli ..elfleurage”przebiega on całą skalę intensywności dotyku aż do „maralcbind- ye” , przy którym przez długi czas (nawet godzinami) wzajemnie wodzi się językiem wsuniętym jak najgłębiej – po jamie ustnej partnera.

więcej

Ułożenie zginie podczas spółkowania

Przeciwieństwem położenia maksymalnie wyprostnego, które przyjęliśmy z praktyk miłosnych bliskiego wschodu, jest położenie maksymalnie zgięte przy spół- kowaniu, które jest nadzwyczaj ulubione na dalekim wschodzie.-Pełne jego wykonanie polega na tym, że kobieta leżąca na grzbiecie zgina nogi w biodrach oraz zarzuca je mężczyźnie na ramiona. W ten sposób zoslaje ona jak gdyby podwój nie zgięta przez mężczyzną leżącego na niej z wprowadzonym członkiem do pochwy. Kręgosłup lędźwiowy jest przy tym maksymalnie zgięty, o wejście do miednicy skierowane .jest silnie ku górze, tak że srom ie/y ukośnie (zamiast pionowo, jak to s’ię dzieje w ułożeniu normalnym), a pochwa skierowana jest prawie pionowo w dół.- Równocześnie tkanki krocza zostają silnie napięte wskutek rozszerzenia wyjścia z miednicy.

więcej

Argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży cz. II

Dalsze przeciwwskazanie stanowi podatność na uszkodzenie miękkiej, nabrzmiałej tkanki kanału rodnego kobiety, która w czasie ciąży jest o wiele większa niż podczas menstruacji. Zrozumiale jest, że w następstwie tego mogą powstawać podczas spólkowania małe pęknięcia, które – z powodu groźby krwawienia śluzówki, zranionej, a więc stanowiącej wrota zakażenia – mogą mieć większe znaczenie niż podczas menstruacji. Większe pęknięcia, powodujące dosłownie tryskania krwią ciężarnej, przedstawiają niebezpieczeństwo dla życia, przede wszyslkim wskutek wykrwawienia. Większe pęknięcia przy spółkowaniu podczas ciąży, o ile nie są wywołane nadzwyczajną brutalnością, zdarzają się jednak w praktyce niezwykle rzadko {co może być wynikiem istniejącego w tym czasie rozszerzenia pochwy oraz większej rozciągliwości jej ścian). Można uniknąć również maiych i najmniejszych uszkodzeń powstających najczęściej w obrębie wejścia do pochwy, gdy zachowuje się odpowiednią ostrożność oraz zważa się na oberność dostatecznej ilości śluzu umożliwiającego łatwe ślizganie się członka.

więcej

Rozbudzanie odczuć seksualnych kobiety

Nauczycielem musi być mężczyzna. A nauczycie! musi być przede wszystkim cierpliwy i opanowany. Są to dwie właściwości, na które nie łatwo jest się zdobyć mężczyźnie w gorącym okresie życia seksualnego. Tak więc i dla mężczyzny gorąco upragniony najbliższy kontakt z młodą żoną staje się okresem nauki: nauki aiLruizmu małżeńskiego i samozaparcia seksualnego – staje się więc rzeczywistym czyśćcem. Dobrze w związku z tym okresem zacytować będzie przysłowie rosyjskich chłopów: „Także i dobre małżeństwo jest pokutą’1.

więcej

Sposób ustępowania miesiączki nie zawsze jest jednakowy

Pewne oddziaływanie wywiera również tryb życia i warunki życiowe: kobiety żyjące w ogólnie lepszych warunkach mają dłuższy okres dojrzałości płciowej rńz żyjące w warunkach prymitywnych. –

więcej

Czy można mówić o żeńskiej „ejakulacji”?

Zagadnienie to jest o tyle trudne, że istnieją pod tym względem róznice indywidualne. Jasne jest, że nie wchodzi tu w rachubę ejakulacja w sensie wydalenia nasienia, jak ma to miejsce u mężczyzny. Wyraz ten z reguły stosuje się jedynie zamiast terminu „orgazm”, bez ściślejszego określania, czy w ogóle dochodzi do wytrysku, a jeśli tak. to jaka jest jego zawartość. '

więcej

Stosunki płciowe w szczególnych warunkach fizycznych

Stosunki płciowe podczas miesiączki, Dla wielu kategorii judzi, dla caiych narodów, dla wyznawców niektórych religii zagadnienie to w ogóle nie istnieje. Kobieta podczas miesiączki jest „nieczysta” i nie może być dotykana. I na tym koniec! Jeśli nawet powyższy przepis religijny nie ma znaczenia dla ludzi zachodu i obowiązuje tylko niektóre grupy ludzi, to jednak istniejący od tysiącleci stary pogląd także i na nas wywiera wpływ tego rodzaju, że wstrzymywanie się od stosunków płciowych podczas miesiączki uważane jest prawie za obyczaj. „W rzeczy samej pozostaje pod znakiem zapytania czy wstrzemięźliwość ta jest rzeczywiście koniecznością higieniczną, czy też mamy do czynienia z prastarym, lecz fałszywym przesądem. Ważne względy przemawiają za tym ostalnim stwierdzeniem”. Jeśli tak poważny i wybitny autor jak Kossmann wypowiada się w ten sposób, mamy wszelkie podstawy do tego, aby zagadnienie to sprawdzić gruntownie i w sposób wolny od wszelkich przesądów.

więcej

Wzmożenie libido

W przedmiesiączkowym nasileniu libido u kobiety należy się więc dopatrywać objawu częściowego ogólnie wzmożonej intensywności procesów rozgrywających się w jej ciele, a wynikających ze stymulacji przez wydzieliny ciałka żółtego, które akurat wtedy znajduje s’ę w fazie największego rozkwitu.

więcej