Daily Archives 06/24/2015

Żydzi odrzucają wszystko co zmierza do zapobiegania ciąży

Zwfaszcza jako echo z wczesnego chrześcijaństwa, które było na: stawione wyłącznie na rychłe nadejście Królestwa Bożego. Jednakże, jak pisze mi prof. Walter z Monachium „co dotyczy tendencji ascetycznych we wczesnym chrześcijaństwie, warto zaznaczyć, że mimo iż istniały one bezspornie, to jednak Kościół nigdy nie ograniczał praw małżonków1’

więcej