Daily Archives 06/21/2015

Napój miłosny

To co powiedziano o składnikach pochodzenia zwierzęcego, odnosi się również do afrodyzjaków pochodzenia roślinnego. Także i one najczęściej miały być środkami „czarującymi”, gdyż napój miłosny podawano zawsze z zamiarem wywołania nieopanowanej namiętności skierowanej do określonej osoby ,

więcej

Życie seksualne kobiet

Kto jednak dostatecznie zna życie seksualne wielu kobiet oraz ma możność obserwowania go w różnych łazach, len wie, że sprzeczność powyższa jest tylko pozorna. Kto przeczytał moje wywody dokładnie, ten w ogóle nie zauważy żadnej sprzeczności. Ze względu na duże praklyczne znaczenie tego zagadnienia chciałbym krótko streścić sLan rzeczy: świeżo zaślubiona kobieta jest z reguły mniej lub bardziej „oziębła” przy stosunkach płciowych. Musi ona dojrzeć do miłości (w pełnym lego słowa znaczeniu), o której właśnie rozprawiam. Jeśli jej się to nie uda (najczęściej dlatego, że mąż nie zadaje sobie żadnego trudu, aby jej w tym pomóc) – pozostaje oziębła. Bywa i tak, że to co zaniedbał mąż, zostaje nadrobione przez innego mężczyznę. Ale nawet wtedy, gdy mąż okazuje się dobrym partnerem, w pierwszym okresie małżeństwa kobieta najczęściej pozostaje w tyle ze swą pobudliwością, co jednak może być wyrównane w sposób powyżej opisany. Bowiem młoda żona powoli dorasta do w pełni dojrzałej seksualnie, doświadczonej w miłości kobiety, przy czym i w tym stadium może się zdarzyć, ż.e nie wystarcza jej do uzyskania orgazmu względnie mała ilość bodźców, które wywołują ejakulację u mężczyzny po pewnym okresie wstrzemięźliwości. Ale jej potrzeby seksualne rozwinęły się w międzyczasie do tego stopnia, że co najmniej zrównują się z potrzebami mężczyzny. Natomiast jej wydolność seksualna przerasta wtedy potencję męża.

więcej