Daily Archives 06/13/2015

Po pierwszym stosunku seksualnym

Ruchy te jedynie bardzo rzadko wystarczają do uzyskania orgazmu przez kobietę. Ponieważ istniejące wówczas podniecenie seksualne zostaje wygaszane przez czynniki psychiczne i fizyczne, oddziaływające w kierunku przeciwnym, szansa na uzyskanie zaspokojenia seksualnego kobiety podczas pierwszego spółkowania nie jest zbyt wielka.

więcej