Daily Archives 06/07/2015

Pocałunek miłosny ma wiele odmian

Począwszy od lekkiego muśnięcia ust czubkami warg, czyli ..elfleurage”przebiega on całą skalę intensywności dotyku aż do „maralcbind- ye” , przy którym przez długi czas (nawet godzinami) wzajemnie wodzi się językiem wsuniętym jak najgłębiej – po jamie ustnej partnera.

więcej

Ułożenie zginie podczas spółkowania

Przeciwieństwem położenia maksymalnie wyprostnego, które przyjęliśmy z praktyk miłosnych bliskiego wschodu, jest położenie maksymalnie zgięte przy spół- kowaniu, które jest nadzwyczaj ulubione na dalekim wschodzie.-Pełne jego wykonanie polega na tym, że kobieta leżąca na grzbiecie zgina nogi w biodrach oraz zarzuca je mężczyźnie na ramiona. W ten sposób zoslaje ona jak gdyby podwój nie zgięta przez mężczyzną leżącego na niej z wprowadzonym członkiem do pochwy. Kręgosłup lędźwiowy jest przy tym maksymalnie zgięty, o wejście do miednicy skierowane .jest silnie ku górze, tak że srom ie/y ukośnie (zamiast pionowo, jak to s’ię dzieje w ułożeniu normalnym), a pochwa skierowana jest prawie pionowo w dół.- Równocześnie tkanki krocza zostają silnie napięte wskutek rozszerzenia wyjścia z miednicy.

więcej