Daily Archives 06/06/2015

Argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży cz. II

Dalsze przeciwwskazanie stanowi podatność na uszkodzenie miękkiej, nabrzmiałej tkanki kanału rodnego kobiety, która w czasie ciąży jest o wiele większa niż podczas menstruacji. Zrozumiale jest, że w następstwie tego mogą powstawać podczas spólkowania małe pęknięcia, które – z powodu groźby krwawienia śluzówki, zranionej, a więc stanowiącej wrota zakażenia – mogą mieć większe znaczenie niż podczas menstruacji. Większe pęknięcia, powodujące dosłownie tryskania krwią ciężarnej, przedstawiają niebezpieczeństwo dla życia, przede wszyslkim wskutek wykrwawienia. Większe pęknięcia przy spółkowaniu podczas ciąży, o ile nie są wywołane nadzwyczajną brutalnością, zdarzają się jednak w praktyce niezwykle rzadko {co może być wynikiem istniejącego w tym czasie rozszerzenia pochwy oraz większej rozciągliwości jej ścian). Można uniknąć również maiych i najmniejszych uszkodzeń powstających najczęściej w obrębie wejścia do pochwy, gdy zachowuje się odpowiednią ostrożność oraz zważa się na oberność dostatecznej ilości śluzu umożliwiającego łatwe ślizganie się członka.

więcej

Rozbudzanie odczuć seksualnych kobiety

Nauczycielem musi być mężczyzna. A nauczycie! musi być przede wszystkim cierpliwy i opanowany. Są to dwie właściwości, na które nie łatwo jest się zdobyć mężczyźnie w gorącym okresie życia seksualnego. Tak więc i dla mężczyzny gorąco upragniony najbliższy kontakt z młodą żoną staje się okresem nauki: nauki aiLruizmu małżeńskiego i samozaparcia seksualnego – staje się więc rzeczywistym czyśćcem. Dobrze w związku z tym okresem zacytować będzie przysłowie rosyjskich chłopów: „Także i dobre małżeństwo jest pokutą’1.

więcej