Monthly Archives Maj 2015

Postawa jeźdźca przy spółkowaniu cz. II

Jeśli chodzi o rodzaj pobudzeń wzajemnie dostarczanych sobie przez narządy żeńskie i męskie, zrozumiałe jest, że przy opuszczaniu się kobiety są one podobne do opisanych przy położeniu wyprostnym (II). Przy podnoszeniu się zaś są podobne do powstających w ułożenie zgiętym (III). W momencie, w którym członek wnikną) najgłębiej do pochwy, powstaje zgodność znana nam już z ułożenia normalnego. Jeśli jednak moment ten zostaje przewlekany poprzez zastosowanie krótkiej pauzy, uwydatniają się wówczas wszelkie możliwości gry mięśniowej, którą uprzednio opisaliśmy. Oprócz tego dochodzi do powstania nowych pobudzeń, których uprzednio nie spotykaliśmy. Powstają one w takim ułożeniu kobiety, ponieważ członek wnika maksymalnie do pochwy, podobnie jak w położeniu zgiętym. z.o:ąuz styka się wtedy bezpośrednio z częścią pochwową. Obydwie te części ciała przylegające ściśle do siebie mogą się jednak wzajemnie przesuwać, gdyż część pochwowa umocowana jest dość elastycznie w pochwie i kobieta w tym ułożeniu (w przeciwieństwie do III) ma możliwości wykonywania bocznych ruchów miednicą i brzuchem – i to w dowolnym kierunku. Ponieważ każdy ruch udziela się części pochwowej, ociera się ona o żolądż (kióre przy tak głębokim wprowadzeniu członka jest jak gdyby unieruchomiona). Torcie to jest dość intensywne, co jest wynikiem obnstronnego ucisku. Wskutek tego tarcia w obydwu narządach powstają bodźce o tak znacznej sile, jakiej nie re- jesiruje się w żadnym z powyżej opisanych ułożeń: dodatkowo przyczynia się do tego fakt, że obie pocierające się części mają prawie jednakową konsystencję oraz w przybliżeniu ten sani kształt.

więcej

Ejakulacja

Końcowe odcinki nasieniowodu, które doprowadzają do cewki moczowej łączną zawartość obydwu baniek nasieniowodów oraz pęcherzyków nasiennych, mają tylko 2-2,5 cm długości. Przebijają onegruczoł krokowy w kierunku ukośnym i dośrodkowym oraz uchodzą gęsto obok siebie skupione na szczycie wzgórka nasiennego.

więcej

Macica (ulerus) – kontynuacja

W ujściu macicy zwykłe widoczny jest przezroczysty czop śluzowy składający się z gęstego, zasadowo reagującego śluzu, który wydzielany jest przez gruczoły błony śluzowej szyjki macicy. Od nazwiska autora, który go opisał, nazywa się cjo czopem Kristellera, a w ,,żargonie” lekarskim zwany jest krótko „Kristeller”. Służy on jako pewnego rodzaju zamknięcie jamy macicy. Poza tym w czasie spółkowania lub bezpośrednio po nim ma on zadanie ułatwienia wnikania plemników do macicy. Sposób, w jaki się to dzieje, omówimy później. Czop śluzowy przyczepiony jest zwykle tak mocno do brzegów ujścia macicy i kanału jej szyjki, że usunięcie go napolyka duże trudności, lub jest wręcz niemożliwe.

więcej