Daily Archives 05/24/2015

Preludium i gra miłosna

Pod pojęciem ..stosunek płciowy’’ rozumiemy całokształt czynności o charakterze seksualnym, dotyczących Judzi. Należy przy tym wyjaśnić, że wyrazem tym – nawet jeśli używam go bez przymiotnika – określam wyłącznie normalny stosunek płciowy między mężczyzną i kobietą. Fizjologicznym czynnościom seksualnym w małżeństwie doskonałym chciałbym dać okazję – unikając prndcrii, lecz zachowując prawdziwą skromność – wszechstronnego rozwoju we wszystkich możliwych kierunkach. .

więcej