Daily Archives 05/23/2015

Błona dziewicza – dalszy opis

Jeśli chodzi o sprężytość, należy zaznaczyć, że rozerwanie lej biony u kobiet nieco starszych nierzadko napotyka na trudności z powodu zbytniego stwardnienia tkanek. W odniesieniu do grubości błony chciałbym podkreślić, że także i ona podlega pewnym indywidualnym wahaniom. U podstawy (tzn. w miejscu, w którym biona dziewicza przechodzi w tylną ścianę po

więcej

Środki zwilżające

Używane zwykle w tym celu tłuszcze najczęściej nie spełniają podanych powyżej dwóch warunków. Mogą one doprowadzać do stanów zapalnych, ponieważ nie są rozpuszczalne w wodzie i dlatego przy myciu resztki ich nie zostają usunięte. Resztki te łatwo się rozpadają, ulegają zjelczeniu i powodują1 przez to podrażnienie tkanek. Podobne zastrzeżenia odnoszą się również do wazeliny. Wprawdzie nie ulega ona zjelczeniu, jednak nie jest rozpuszczalna w wodzie i wskutek tego nie pozwala się łatwo usunąć – w związku z tym nie wolno stosować jej na okolicę sromu.

więcej

Zespolenie płciowe – kontynuacja

Wraz z ustaniem wytrysku kończy się również orgazm (spazm rozkoszy, psychiczne rozładowanie), a odczucia z nim związane zanikają najpierw bardzo szybko, a potem nieco wolniej, aby wreszcie pozostawić po sobie uczucie zaspokojenia, odprężenia oraz spełnienia celu i pragnień.

więcej