Daily Archives 05/19/2015

Pobudzenie brodawek

Pobudzenie brodawek stanowi podnietę również dla strony czynnej, chociaż nie tak silną jak dla strony biernej. PoSlnieta ta powstaje prawie wyłącznie na drodze psychicznej poprzez uświadamianie sobje „dawania” rozkoszy. Bowiem same brodawki jako takie nie mają właściwości silnego oddziaływania erotycznego poprzez ich oglądanie lub dotykanie.

więcej

Odzież współczesnych mężczyzn

W końcu należy podkreślić, że zarówno ruchy ciaia, jak i percepcje słuchowe związane z rytmem odgrywają dużą rolę pobudzającą odczucia seksualne. Odzież człowieka jedynie w strefach zimniejszych ma na celu zachowanie własnego ciepła. W cieplejszych krajach me miała ona początkowo żadnego innego znaczenia, jak tylko ozdobę ciaia, uczynienie go bardziej przyciągającym oraz skierowanie uwagi na określane jego części.

więcej

Ukąszenia w czasie spólkowanta

Stąd również umyślne, szorstkie obchodzenie się mężczyzny z kobietą w czasie ruchów frykcyjnych, które nawet bardziej odpowiada kobiecie niż samemu mężczyźnie. Natomiast szorstkość la nie wynika z chęci wzmocnienia podniet związanych z tarciem, gdyż podniety te są silniejsze właśnie przy tarciu mniej intensywnym, a bardziej rozważnym i wyrafinowanym. nym natężeniu. Z bólu – który w stanie silnego podniecenia seksualnego prawie wcale nie jest odczuwalny, a który zresztą nie może być rozpatrywany jako prawdziwy ból. ponieważ „normalne” ukąszenie miłosne nie „przenika” na wskroś. Nie niszczy ono skóry, więc nie powoduje krwawienia: nie wytwarza rany, więc nie pozostawia blizny: uwidacznia się u ukąszonego przez kilka dni lub najwyżej przez kilka tygodni w postaci czerwono-smego, a potem żółtozielonego znaku.

więcej

Argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży

Jednakże, kto chciałby zaprzeczyć, że spólkowanie w czasie ciąży może mieć, a nierzadko rzeczywiście ma, przykre następstwa, ten popełniłby nie mniejszy błąd, niż lekarz, który nastawiony jest wyłącznie na tę stronę zagadnienia.

więcej