Daily Archives 05/17/2015

Wydzielanie śluzu przez mężczyzn

Vydzielanie śluzu, o którym mówimy, jest następstwem erekcji członka oraz jego miejscowego pobudzania, a więc przedstawia drugą tazę podniecenia seksualnego. Częściej jednak stanowi pierwszą fazę tego podniecenia i powsta:e jeszcze wtedy, gdy członek jest wiotki lub częściowo wywiedziony.

więcej

Pęcherz moczowy

Sąsiedztwo odbytnicy i odbytu ma – poza powyższym – jeszcze inne znaczenie dla narządów płciowych. Stwarza ono stale zagrożenie zanieczyszczenia ich kałem oraz zakażenia drobnoustrojami obficie występującymi w masie kałowej. Zrozumiała jest więc konieczność zachowywania jak największej czystości.

więcej

Skóra prącia

Skóra prącia jest prawie pozbawiona owłosienia, cienka delikatna, elastyczna i rozciągalna. Przylega ona bezpośredni« do części członka, klóre pokry- wa. Nie jest oddzielona od nich warstwą tłuszczu, a jednak jest na tyle od nich oddalona, ze pozwala się łatwo przesuwać, Na końcu członka Iw orzy ona podwójną fałdę okrężną w laki sposób, że jirzyinocowana jest 1 na samym wierzchołku zołędzi, lecz trochę bardziej ku LJ łowi, 2-3 cm poza jego brzegiem, na górnym przednim Lrzcgu trzonu członka. Tak utworzone zdwojenie skóry nazy,1. : się napletkiem (prae- putium, nr 28), W wieku chłopięcym e ple tek. obejmuje po- chęvkpwatO żnla/lź prącia, U dorosły-!'. natomiast żołądż zwykle jest -widoczna, wystając lekko z otworu haplólka. Otwór ten jest zazwyczaj wystarczająco duży, a napletek sam jest tak elastyczny i przesuwalny, że pozwala się całkowicie zsunąć z żołędzi. Po zsunięciu napletka uwidacznia się kształt żołędzi, który uprzednio, wskutek przykrycia go, był lekko zarysowany. Żołądż uwidacznia się w posiaci ściętego stożka, który od strony grzbietu członka jest dłuższy i ma większą objętość niż po stronie br/.uscmj (mosznowej). Odpowiednio do tego, tylny brzeg żołędzi, tz-:. korona zołędzi (ccrona g!an dis) przebiega nie pierścieniom,.to, lecz w kształcie owalu, skośnie ustawionego do osi c:. ' ba.

więcej