Daily Archives 05/16/2015

Przerwanie błony dziewiczej

O technice defloracji mówiliśmy już w rozdziale VI-2. Wystarczy więc wskazać, że członek wnikający do pochwy powinien zmierzać od góry i przodu (gdy kobieta leży na grzbiecie), aby jego czubek wślizną! się do wejścia do pochwy wzdłuż przedniej ściany przedsionka. Przy dalszym wnikaniu członka napina się przedni brzeg błony dziewiczej i pęka – zwykle po obli stronach. Zrozumiałe jest, że sprawia to kobiecie pewien ból. Nieprzeczulona kobieta, z normalną pod względem anatomicznym błoną dziewiczą, znosi ten ból bardzo dobrze. Czas trwania bólu może być znacznie skrócony – nawet do jednej sekundy – gdyż mąż, w chwili gdy poczuje opór przy wnikaniu żołędzi członka, zareaguje nań nie brutalnym wprawdzie, lecz zdecydowanie silnym ruchem napierającym. Jeśli przy tym kobieta nie cofa się do tyłu, aby uniknąć boiu, lecz przeciwnie, przyciśnie się lekkim ruchem do mężczyzny, za jednym zamachem następuje: pęknięcie błony dziewiczej, dokonanie defloracji oraz wprowadzenie członka (!ni/nissio penis). Krwawienie spowodowane drobnymi pęknięciami naczyń jest lekkie i samo ustaje. Wyjątkowo tylko jest silniejsze i trwa dłużej. W takim przypadku młoda żona powinna się położyć na plecach i – przy zaciśniętych nogach – przyciskać kłębek waty do dolnych części wejścia do pochwy. Krwawienie szybko wówczas ustaje. Jedynie w niezwykle rzadkich przypadkach konieczna jest pomoc lekarska.

więcej

Ułożenie tylne boczne przy spółkowaniu cz. II

Spóikowanie odbywa się najłatwiej, gdy kobieta leży z mniej lub więcej zgiętymi nogami w stawach biodrowych (w ułożeniu na boku), podczas gdy męzczyzna utrzymuje się bardziej w ułożeniu wyprostowanym zgodnie ze swoją osią podłużną. Przez stopniowanie tych ułożeń oraz nachylenie miednicy w stosunku do ciała można bez wysitu osiągnąć dokładne stopniowanie głębokości wnikania członka do pochwy.

więcej

Schorzenia ogólne mogą działać szkodliwie

W moim przekonaniu, w gabinecie lekarskim poświęca się zbyt mało uwagi zagadnieniu utrzymania lub przywracania sprawności czynnościowej do stosunków płciowych, a w każdym razie dotyczy to kobiet. Większość lekarzy chętnie pomija to zagadnienie, często z delikatności. Jest ono jednak co najmniej tak ważne jak utrzymanie lub przywrócenie płodności, któremu – słusznie! – poświęcamy tak wiełe miejsca w rozważaniach lekarskich. Nie ustępuje leż ono zagadnieniu wydolności do pracy.

więcej