Daily Archives 05/14/2015

Czy można mówić o żeńskiej „ejakulacji”? cz. II

Zjawisko powyższe można czasem zaobserwować w czasie orgazmu spowodowanego pobudzaniem łechtaczki. Ze wzglę<- du na specyficzny rodzaj tego zjawiska nie można z pewnością ustalić jego częstotliwości. Zaobserwowanie go w czasie spółkowania jest bowiem niemożliwe. Jeśli zaś kobieta sama twierdzi, że miała „ejakuiację", oznacza to nic innego jak to, że przeżyta orgazm: a czy pi zy tym doszło do „wytryśnięcia' wydzieliny z gruczołów przedsionkowych, tego stwierdzić nie może ani ona, ani jej partner (przede wszystkim z powodu stosunkowo dużej objętości nasienia mężczyzny). Z punktu widzenia leleologicznego (celowości) wytrysk śluzu przedsionkowego w czasie orgazmu nie ma żadnego sensu – w przeciwieństwie do uprzedniego, poLrzebnego wydzielania, W końcu pewne jest również, że u wielu kobiet wykazujących normalne czynności seksualne „ojakulacja” się nie pojawia, mimo że stwierdza się ją u innych.

więcej